Wednesday, December 20, 2006

ถ้าเรายังไม่ตายใน 30-40 ปี เราอาจจะอยู่ได้อีกเป็นร้อยปี*

ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของร่างกายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันๆ ผมหวังว่าอย่างน้อยผมจะไม่ใช่มนุษย์ที่ตายเป็นคนสุดท้ายก่อนที่งานวิจัยเหล่านี้จะทำให้คนเลือกที่จะอยู่สัก 100-1,000 ปีได้ (ถ้าเลือกได้ผมว่า 350 ปีน่าจะกำลังดี จะได้ดูว่าเรา colonize space และ สร้าง time-machine/warp drive ได้ไหม แล้วก็ จริงๆแล้วเราอยู่ใน "simulation" แบบ It-From-Bit หรือเปล่า)

ค้นหาสัญญาณที่ทำให้ร่างกายสร้างอวัยวะใหม่ (ในไก่):
http://www.scienceblog.com/cms/scientist-regrow-chicken-wing-12031.html

อวัยวะเต่าไม่แสดงอาการแก่:
Turtle Link at the NY Times

ปลูกฟันแท้ใหม่ (ในหนู):
http://www.physorg.com/news83345072.html

ระบบภูมิคุ้มกันเสื่อมอย่างไร:
http://www.fightaging.org/archives/001057.php

การกำจัดเซลไม่พึงประสงค์ด้วยออโต้เฟจี (autophagy = self-eating)
http://ouroboros.wordpress.com/2006/10/18/autophagy-on-the-brain/

รักษาเบาหวานประเภทที่หนึ่ง (Type-1 Diabetes) ในหนู:
http://www.sciencedaily.com/releases/2006/11/061126115521.htm

ซ่อมหนูตาบอด:
http://www.sciencedaily.com/releases/2006/11/061108154556.htm

พิมพ์อวัยวะด้วย Ink-jet Printer (หนูอีกแล้ว):
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-12/asfc-mab120406.php

วัคซีนสำหรับมะเร็งปอดในหนู:
http://www.sciencedaily.com/releases/2006/11/061108101513.htm

สร้างสเต็มเซลจากเซลไข่:
http://www.sciencedaily.com/releases/2006/12/061215091048.htm
http://www.technologyreview.com/BioTech/17902/

The Immortal Question:
http://www.thebusinessonline.com/Document.aspx?id=B9048E8D-5E75-4A4E-ABEF-40826A3215C0 ดู Aubrey de Gray พูด 20 นาที ที่นี่ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

etc., etc., etc.

เราควรจะสร้างอนุสาวรีย์ให้สัตว์ที่สละชีวิตในการเรียนรู้ของเรานะ

--- - ---- - ----- ---------
*That's my hope anyway.

Wednesday, November 29, 2006

Web Browsing Automation

If you need to keep going to a web page that requires you to log in, then click a series of links, you might be able to automate this process and save a lot of time. Tools like PAMIE and IEUnit let you write simple scripts that will make Internet Explorer visit the site without your intervention.

For example, I use PAMIE which is a library for Python like this:

import cPAMIE
ie = cPAMIE.PAMIE('www.website-to-visit.com')

ie.imageClick('intro.jpg')
ie.textBoxSet('loginName','my_username')
ie.textBoxSet('password', 'my_password')
ie.imageClick('login.jpg')
ie.linkClick('Reports for Today')
ie.linkClick('My Report')

I saved the above commands into a file called 'myreport.py' and whenever I needs to see the report, I just doublick the file and see Internet Explorer do the logging in and clicking for me.

The password is stored in plain text, so this is not very secure if you are sharing your computer with untrusted people. However, if you are not serious about this, it can save you time, especially when your Internet is not fast and you have to wait if you visit the site manually. This way, all the waiting is done by the script, freeing you to do other better things.

Tuesday, October 31, 2006

Artificial Liver Grown From Stem Cells! (Well, a mini version anyway)

My dream of turning myself into a cyborg and live a few centuries (or a few millenia) is one step closer! Mwahahahaha! Mwahahahaha!

From the article:

British scientists have grown the world's first artificial liver from stem cells in a breakthrough that will one day provide entire organs for transplant. The technique that created the 'mini-liver', currently the size of a one pence piece, will be developed to create a full-size functioning liver.


Here is an estimate of the timeframe:

Within five years, pieces of artificial tissue could be used to repair livers damaged by injury, disease, alcohol abuse and paracetamol overdose. And then, in just 15 years' time, entire liver transplants could take place using organs grown in a lab.

I guess I would double the estimate to 30 years as the time that I must keep my liver working before I can get a new replacement then.

Now, we need a good way to back up my brain state, a good processor to run my brain image, and an easily repaired body, and my dream would be fulfilled.

Thursday, October 26, 2006

But The Hearts of Men Are Easily Corrupted

ผมอ่านข่าวเหล่านี้:

และยังเห็นนักเล่าข่าวที่ไม่มีทั้งกึ๋นและจริยธรรม ยังอ้าปากพะงาบๆตามทีวีช่องต่างๆ กรอกหูประชาชนดั่งพวกเราโง่กว่ากระบืออยู่ทุกวัน

แล้วผมก็คิดถึงคำพูดของ Galadriel ที่พูดในหนัง The Lord of the Rings ที่ผมนั่งดูกับธีธัชเมื่อวันก่อน (ผมลอกมาจากเว็บที่แฟนหนังจับภาพจาก DVD และจด subtitleไว้อย่างยอดเยี่ยม อย่าลืมกดเข้าไปดู) ผมกำลังสงสัยว่าผู้นำผู้มีอำนาจของประเทศไทยหลายๆคนอาจอยากจะเลียนแบบ Isildur ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง เหล่า Hobbits ก็เตรียมเหนื่อยอีกได้

ผมหวังว่าผู้นำประเทศของเราจะไม่ทำพลาดง่ายๆเหมือน Isildur

Galadriel: "One by one, the free lands of Middle-Earth fell to the power of the Ring. But there were some who resisted. A last alliance of Men and Elves marched against the armies of Mordor, and on the slopes of Mount Doom they fought for the freedom of Middle-Earth."

[Vast armies of Men, Elves and Orcs assemble on a battlefield. The Elves and Humans regard their enemies as the Orcs snarl back. The Orcs attack the Alliance, rushing across the field that separates the two armies. An Elven lieutenant gives the command to the Elven archers to engage.]

Elrond: "Tangado haid! Leithio i philinn!" (Hold positions! Fire arrows!)

[The Elves raise their bows and release arrows at the oncoming Orcs, knocking down the first line of Orcs. As the wave of the Orc infantry reaches the first line of the Elven troops, the Elves swing their swords up, slicing the Orcs, one after the other down the line. The Eves and the Men are fully engaged in combat, taking down many of the Orc troops. The leader of Men raises his sword in triumph.]

Galadriel: "Victory was near."

Galadriel: "But the power of the Ring could not be undone."

[Sauron strides onto the battlefield, towering over both Elves and Men. Sauron wields a mace, hitting a group of warriors and sending them flying across the field. He repeats it with another fell swoop. The leader of Men raises his sword to strike Sauron, but Sauron parries the blow and flings him against the rock, crushing him to death. Horrified, one of the Men rushes to the fallen warrior.]

Galadriel: "It was in this moment, when all hope had faded, that Isildur, son of the King, took up his father's sword."

[Isildur grasps the hilt of the sword, but Sauron stomps it down, shattering it. Sauron, with the Ring on his finger, reaches down towards Isildur. Isildur lets out a battle cry and strikes Sauron's hand with the shard of the sword, slicing the finger that bears the One Ring. Sauron lets out a cry as the Ring is separated from him. Sauron implodes, sending a shock wave throughout the battlefield, knocking the warring troops off their feet. His armor falls unto the ground, his body vaporized.]

Galadriel: "Sauron, the enemy of the free-peoples of Middle-Earth, was defeated."

Galadriel: "The Ring passed to Isildur, who had this one chance to destroy evil forever. But the hearts of Men are easily corrupted. And the Ring of Power has a will of its own."

[Isildur, proudly wearing the Ring of Power on a chain round his neck, returns from the battle. On the way, his troop is attacked by a band of Orcs. In the fighting, Isildur grabs the chain and snaps it, putting the Ring on his finger, and immediately vanishes. Isildur dives into the river. But the Ring slips off his finger and falls down to the river bottom.]

Galadriel: "It betrayed Isildur…"

[Isildur, visible again, is spotted by Orcs and shot by arrows.]

Galadriel: "…to his death."

[His body floats down the river.]

Galadriel: "And some things that should not have been forgotten were lost."

Tuesday, October 17, 2006

Quantum Computing Since Democritus

In the ongoing upgrade process of my brain, I found Scott Aaronson's lecture notes of "PHYS771 Quantum Computing Since Democritus*" very interesting. Only the first four lectures are available as of today, but I eagerly await the rest.

I haven't learned much about quantum computer yet, but I really like the way he reviewed the math/computer science/philosophy ideas (that took me decades to haphazardly absorbed) in four lectures. I especially like his lecture about sets and different types of infinities--I remember having a lot of fun trying to understand them when I was young.

According to some scientists (such as Seth Lloyd and Ed Fredkin), we are already parts of a quantum computer called the Universe, therefore knowing the nature of quantum computation should help to understand Nature better. (No, when we talk about quantum computer and computation, we are not talking about a Matrix-like simulation; we are talking about the way elementary particles interact and change their states to update the Universe's status, following the rules of quantum mechanics. If the Universe is a simulation, the type of simulation is lower-leveled than in the Matrix--the simulation is at the elementary particles and space-time level, not at the level of human neural inputs.)

I have a few favorite questions that are about two decades old now: How can an atom know when to fall to the ground? Why should anything obey the law of Nature? Where is the law of nature stored? How is it accessed by the particles in our space-time**? I suspect that clues to these questions might come from thinking of Nature as information transformation. Unfortunately, I'm too stupid to refine my suspicion into guesses that can be checked for correctness (or incorrectness) by experiments or observations.

--- - ---- - ----- ---------
*Democritus, by the way, was the guy who proposed the existence of atoms (and void) around 2,500 years ago.

From Wikipedia: "...According to legend, Democritus was supposed to be mad because he laughed at everything, and so he was sent to Hippocrates to be cured. Hippocrates pointed out that he was not mad, but, instead, had a happy disposition. That is why Democritus is sometimes called the laughing philosopher..."

**Some people think everything is made of space-time, including elementary particles, which are various braids of space-time. These people study loop quantum gravity. Other people think space-time and elementary particles are separate and elementary particles are modes of vibration of something called strings. These people study string theory. If I'm a betting man, I would bet on loop quantum gravity, but I'm quite ignorant in both fields--I'm just biased about the background-independence idea.

Tuesday, October 03, 2006

Our Earth = A Pale Blue DotThe picture was taken by the spacecraft Voyager 1 on Februry 14, 1990 when it was leaving our solar system. It looked back at the the Sun and the planets one last time. That small dot at the tip of the arrow is our Earth.

Carl Sagan, one of my scientist heroes, said:

"We succeeded in taking that picture [from deep space], and, if you look at it, you see a dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you ever heard of, every human being who ever lived, lived out their lives. The aggregate of all our joys and sufferings, thousands of confident religions, ideologies and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilizations, every king and peasant, every young couple in love, every hopeful child, every mother and father, every inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species, lived there on a mote of dust, suspended in a sunbeam..."

You need to go see the picture and read the rest of what he said at this page.

Wikipedia also has more information about the picture and the book of the same name.

By the way, my favorite Sagan's book is "The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark".

Wednesday, September 27, 2006

A Former US Ambassador To Thailand's View On The 2006 "Coup"

Darryl N. Johnson, a former US ambassador to Thailand (2001-2004), wrote an article about the coup. บทความภาษาไทย

He also commented about Thaksin situation in April 2006 here.

Monday, September 25, 2006

บทความควรอ่าน

วันรัฐประหารหรือวันเด็กกันแน่ โดย ชัยอนันต์ สมุทวณิช

นายกฯ-ครม.ต้องมีทุนจริยธรรมสูงไม่ใช่ทุนขายชาติเดิมๆ โดย โสภณ สุภาพงษ์

ได้โปรดเถิด...อย่าปล่อยให้ปฏิรูปหลงทาง โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ คำเตือนที่ผมเห็นด้วยมาก

จากสนธิถึงสนธิ ฉบับที่ 1 โดย ผู้จัดการออนไลน์ และ เชื้อทรราชปฏิวัติเงียบ ส่งสมุนวางยา คปค. โดย ผู้จัดการรายวัน ผมก็ไม่รู้ว่ามีชัย ฤชุพันธุ์ วิษณุ เครืองาม และบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เข้าไปทำอะไร ดูจากประวัติความเป็นเนติบริกร ทำให้ไม่น่าไว้วางใจอย่างยิ่ง ความสามารถที่ไม่มีจริยธรรมนั้นอันตรายอย่างยิ่ง ผมว่าขาดสามคนนี้ไป ประเทศไทยก็น่าจะมีคนเก่งทำได้เหมือนกัน

เปิดขุมข่ายทุนทักษิณ วัดใจคปค.ไล่เช็กบิล โดย ผู้จัดการรายวัน ดูความเสียหายที่กลุ่มทักษิณทำเอาไว้

และแน่นอน มาร์ชเทียนแห่งธรรม/ต่อพงษ์ โดย ต่อพงษ์ (อย่าลืมกดเข้าไปฟัง) ซึ่งผมขอคัดลอกบางส่วนมาดังนี้:

อ้อ อีกอย่างที่ต้องไม่ลืมนะครับ พวกสื่อทั้งหลายที่อ้างตัวว่าเป็นสื่อ พวกนี้แหล่ะตัวดีนักที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างความมั่นคงให้ระบอบทักษิณอย่างมากมาย พวกเขาเอาความเขลาเบาปัญญามาใส่ไว้ให้กับคนไทยเยอะแยะ จนหวิดจะนองเลือดหลายครั้งก็เพราะคนเหล่านี้...

อย่าลืมภาพของ วราภรณ์ สมพงษ์ ทางช่อง 3 ที่หลุดคำว่า เมื่อไหร่จะเลิกประท้วงกันสักที บ้านเมืองจะได้สงบได้ไหม
อย่าได้ลืมภาพของ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ที่อาศัยความพลิ้วของตัวเองสร้างความชอบธรรมให้ระบอบทักษิณผ่านทางช่อง 3 และ ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์
อย่าได้ลืม จักรพันธุ์ ยมจินดา แห่งช่อง 5 ว่าเคยใช้ฝีปากและความเชี่ยวชาญของงานโฆษกถล่มประชาชนที่ไม่เห็นด้วยอย่างเผ็ดร้อนตอนเช้าๆ
อย่าได้ลืม กิตติ สิงหาปัด ฐปณีย์ เอียดสินชัย แห่งไอทีวีว่า คนเหล่านี้เคยบิดเบือนและทำให้สังคมเข้าใจว่าระบอบทักษิณนี้ดีงามประเสริฐที่สุด ฯลฯ

อย่าได้ลืมว่าตลอด 1 ปีที่ผ่านมา สื่อพวกนี้เคยพร่ำออกหน้าจอ พยายามจะอาศัยพลังแห่งสื่อทีวีเพื่อให้ให้เรายุติการประท้วง เพื่อให้เราสามัคคีคนที่จาบจ้วงต่อสถาบันกษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของเรามาแล้ว เพื่อให้เรายุติการทวงถามเรื่องการคอรัปชั่นของรัฐบาลทักษิณ และเคยที่จะกลบข่าวความแตกแยกในสังคมไทยที่เกิดขึ้นโดยน้ำมือของทรราชผู้นี้

Thursday, September 21, 2006

A Parable Starring Titus & Tatia, Or A Computer Nerd's Guide To Thailand 2006 Coup


Titus got his new operating system installed on his computer. The previous OS was crufty so he upgraded it to the latest version. He had high hope for this OS because it was designed by a team of famous computer scientists and engineers.

Titus went looking for an application software to run on his new OS to make his life easier and more productive. He read off the descriptions of a bunch of programs. A program called TRT caught his attention. It promised to do all the amazing things while consuming little or no resource. Of course, the claim did not make any sense since getting everything for nothing was impossible. However, Titus believed the claim because the CEO of the TRT company was a billionnaire with a Ph.D., and Titus believed that rich people don't lie and people with Ph.D. know what they are doing.

In the beginning, TRT program seemed to be doing its job. The interface was really flashy and nice. Everything looked wonderful. The online updates always told Titus of even more, even flashier features in the coming months. Titus was quite happy. There were small glitches here and there, but Titus thought they were random occurrences that just happened. Titus kept running the TRT program.

Unbeknown to Titus, TRT surreptitiously installed a rootkit, many viruses, a key-logger, and other malwares that consumed more and more resources while doing no useful work for Titus. The rootkit was particularly pernicious since it subverted and modified the OS into an essentially a proprietary TRT OS that did secret things beneficial to the TRT company such as siphoning financial and other personal information to the TRT company so that they could spend Titus's current money and borrowed even more money under Titus's name and used it to buy nice stuff for the TRT executives. The modified OS also lost the ability to detect and defend against any future TRT malwares.

Titus began to notice more and more glitches. His life became harder. He attributed this to his bad luck and "how the world normally works." Tatia also observed the strange behaviors of Titus's computer. She had seen these symptoms before on many types and brands of computers. They were results of rogue programs disguised as beneficial ones. Many computers were destroyed by such programs. Tatia told Titus that the computer was infected by the TRT program and she tried to remove it using various software means but failed. Meanwhile, the TRT program, sensing detection, accelerated its stealing of Titus's resources and told Titus that Tatia was destroying the computer. The TRT program also started selling off Titus's properties to highest bidders. Titus didn't know whether to believe Tatia or the TRT program, besides he could not do anything anyway since he did not know how to remove the TRT program. Besides, which other program he could replace TRT with? They all looked drab and boring and he suspected they would install another set of malwares anyway.

All these events were observed by the local computer technician. His job was to make sure that the computer under his responsibility kept running in a reasonable manner so that there would still be a computer at the end of the day. He stepped in, backed up the necessary data, then formatted the harddisk (bloodlessly, I might add), getting rid of the TRT program with its associated rootkit and malwares. He was in the process of installing a better and more secure OS. More importantly, Titus should have learned from this experience about how to protect his computer properly from malicious programs like the TRT program in the future.

Titus was waiting for a better OS to be set up. The computer technician told him it would take a bit of time but Titus would have the full control of his computer again soon. Titus and Tatia are waiting to see how it goes.

*** * **** * ***** *********
Now, make these replacements in the above story and you should understand Thailand's current situation a bit better:

Titus = General Thai population,
Titus's computer = Thailand,
Computers = Countries,
Operating System (OS) = Constitution + Legislative branch of the government,
Application software = Executive branch of the government,
TRT = Thai Rak Thai Party, a political party with apparently no decent principle or belief,
TRT CEO = Thakky Shocker, the ousted Billionaire Prime Minister,
Tatia = PAD (People's Alliance for Democracy) and many informed people,
Malware removal software = Peaceful rallies and lawsuits,
Local computer technician = CDR (The Council for Democratic Reform - the people who staged the coup) + cooperating governmental staff.
***
P.S. I'm quite amused by this news of the US condemning the bloodless coup. This is from the country that sent in troops to topple another country's government, killing tens of thousands of civilians, killing thousands of soldiers on both sides and did it all using fake reasons (such as the invisible 9/11 tie or WMD, etc.) Besides, these decisions were made by a leader who won in elections with growing evidences of foul plays using Diebold machines. Also, the biggest trade partner of the largest non-democratic country in the world should not be condemning other countries about an interim solution that should lead to a more democratic society in the future.

Wednesday, September 20, 2006

My View On The Coup

I'm not worried about the coup. If necessary, people will rally against a coup that stays too long in power. This has been true for the past 50 years. I was very worried about Thaksin's abuse of power. Below is what I emailed my English speaking friends to calm them down a little bit:

Dear Friends,

You might be alarmed by the coup in Thailand last night. I can assure you that it was very peaceful and is a good thing for Thailand. Informed people of Thailand, numbered in tens of millions, have been trying to get Thaksin to step down for the past two years with peaceful means. Starting from the beginning of this year, there were at least 40 big rallies that 100,000 to 500,000 people joined to ask Thaksin to resign to no avail. I really hated sitting in the hot or wet streets or sleeping over in the park but I was prepared to go again when the new rally was scheduled today. (The rally is now canceled since it's not necessary anymore. I am very relieved! )

Five years ago, Thaksin was a telecom operator, already a billionaire. He won the elections with populist policy reminiscent of Juan Peron of Argentina and Ferdinand Marcos of the Phillippines. He overpromises most of the things and always comes up with new flashy projects to distract people while he and his cronies rob Thailand.

During the time that he's a prime mister, he:

1. Cheats in elections. Ballot stuffing, intimidation, killing opposition (under war-on-drug pretext, see below), buying votes are standard practices of his administration. He always proclaims that he is the democratically elected PM, but "election thief" would be a more accurate description.

2. Changes various laws to thwart the check-and-balance procedures so he can do things with impunity by putting his own people in the various independent auditing agencies that are supposed to watch corruptions.

3. Dominates the boards of various telecom, energy, logistics state enterprises with his men and makes those enterprises that compete with his business much weaker so that he could either take them over or destroy them.

4. Signs various FTAs (free trade agreements) with various countries without disclosing the terms in the parliament (so that the terms can be reviewed by the public) before the deals are done. It seems that for all the FTAs, he has the signing countries buy his regional telecome services, especially the service involving IPStar (a broadband geosynchronous satellite he owned.)

5. Tries to setup various special economic zones with laws that greatly benefit his and his friends' businesses, effectively create sub-countries within Thailand.

6. Allows rampant human right violations to happen. In the south, where a large fraction of the population is Muslim, there are a lot of police-state intimidation actions and killings of civilians. Under his "war-on-drug" pretext, thousands of people were killed without due process. No meaningful investigation into their deaths was performed. A prominent civil-right lawyer was kidnapped and disappeared when he raised this human right issue.

7. Practices extreme cronyism. His friends and relatives are put into various positions to control and benefit from all business.

8. Hides his assets against the laws. Most likely to do insider trading and manipulate the stock market.

9. Distorts the free operation of news media. News organizations and people who reported unfavorable news about him or his business got sued for billions of baht. News organizations who reported his propagandas got lavished with lots and lots of ads money from him and his cronies. Free broadcast TVs were controlled by his administration.

I could go on and on, but I think any one of the above should disqualify him from his office already.

You can find out more about the guy at http://en.wikipedia.org/wiki/Thaksin (or for a more insider-joke type page: http://uncyclopedia.org/wiki/Thaksin_Shinawatra )

Here are my past posts about Thaksin:

An open letter to all my Singaporean friends when I found out that Singapore's administration seemed to be colluding with Thaksin in ripping off Thailand: http://kostuff.blogspot.com/2006/03/dear-singaporean-friends.html

Thaksin tried to fake a news of his assassination so that he can put his soldiers in power: http://kostuff.blogspot.com/2006/08/inept-bombing-attempt-or-clumsily.html

Gandhi was right. I was wrong to doubt him: http://kostuff.blogspot.com/2005/06/gandhis-quote-1.html

I was relieved when I could hear Thailand's Democracy Radio again. http://kostuff.blogspot.com/2005/06/democracy-radio-is-back.html

...Democracy Radio was attacked again. http://kostuff.blogspot.com/2005/06/democray-radio-under-attack.html

An honest investigator was pressured out of her job (but she got back her job a year later when the King didn't sign an endorsement of her replacement for a really long time.): http://kostuff.blogspot.com/2005/09/corruption-thailands-iron-lady-my.html

Thailand's Corruption Index: http://kostuff.blogspot.com/2006/01/corruption-index-thailand-government.html

You know I must have felt pretty hopeless when I had to draw some inspiration from a fiction (my favorite part from The Lord of the Rings): http://kostuff.blogspot.com/2006/02/4-2549.html

A website called Corruption Watch was blocked. It is in Thai and lists many of the stinking corruption situations in Thailand: http://kostuff.blogspot.com/2006/02/corruptionwatchnet-is-blocked.html

I was preparing for the unlikely event that I could not teach my children, so I wrote a small list for my wife and relatives: http://kostuff.blogspot.com/2006/02/things-to-teach-my-children-version-10.html

If you are still with me this far, don't worry about us in Thailand. Normal people are going on with their lives. Crooks are scrambling to get away from courts and jails. Many civilian actually took pictures of themselves with the tanks and soldiers. I didn't see any soldiers or weapons along the way from my house to my office (12 km stretch.) I observed in the newspapers, TVs, and mobile phone clips that the soldiers didn't load their rifles with magazines yet. I think this coup is one of the most mellow coups ever in the history!

Cheers,

Ko

Thaksin Virus Is Gone!!!

It's a very good news to hear that Thaksin is no longer the Prime Minister of Thailand.

Some of my friends from the US might think that having a military coup to topple Thaksin is a step backward for Thailand's democracy. However, I would like to point out that Thaksin's massive abuse of power, destruction of check-and-balance mechanisms, control of media propagandas, and election frauds, have already damaged Thailand's democracy to the ground. Besides, the US has a bigger problem with Bush's reign.

Now, the people of Thailand should be stronger and more self-reliant in fighting corruption and building a better society. We emerged from Thaksin crisis a stronger people :-)

It's great that the virus didn't overwhelm the immune system.

Thursday, August 24, 2006

An Inept Bombing Attempt Or A Clumsily Staged Drama?

This morning, when I drove to work, there was a heavy traffic near the intersection that I needed to go through. I didn't think much of it at the time but I found out later that there was a car bomb clearing attempt nearby.

The Fearless Caretaker Prime Minister Thaksin (FCPM) said "he narrowly escaped an assassination attempt on Thursday because he left his house earlier than normal." There was a man arrested and brought to a police station. He was found to be a former driver of General Pallop Pinmanee, a retired army general who is serving on a few military panels. General Pallop was fired in the after noon by the FCPM.

General Pallop had something else to say, however. "If I was behind it, I would not have missed.", he said. See this video of his interview (around 3 minutes into the video.)

I am very amused by these findings:
  1. The car was driven round and round the narrow street which is more than a kilometer away from the FCPM's house, at least an hour after the FCPM left his palatial estate.
  2. The car was finally parked, on the right lane, near the intersection, guaranteeing maximum traffic stoppage.
  3. The trunk of the car was left open, showing miscellaneous bombing devices.
  4. The bombing devices were not assembled, totally not ready to be detonated.
  5. The driver parked the car, walked away somewhere (leaving the trunk wide open), then walked back to the car to be captured by the police.
  6. The FCPM confidently, victoriously, and bravely proclaimed the various details of his would-be assassination attempt even though he was quite unsettled when a few middle-aged ladies shouted him down when he tried to have a bowl of noodle a few months ago. Note that the FCPM used to proclaim that there was a bomb on his plane a few years ago but later the Boeing's engineers found that the blast was caused by some air-conditioning malfunction.

There is an opinion (in Thai) from one of the guys who ran Thailand's intelligence service. Basically, his opinion is that this is bullshitake.

I notice that this super major news totally eclipsed the scandal about the FCPM's supporters, including police officers, assaulting some protesting elderlies and women when they showed up to protest the FCPM's too-lengthy stay in power on Monday. An educational video can be found here.

I think somebody is getting very desperate. I don't think it's the anti-Thaksin coalition though.

Monday, August 21, 2006

If You Need To Teach Programming To Physics Students In Two Days, ...

... you can try Python! See the handbook developed at Oxford here.

Python is my favorite programming language now.* A programmer should be able to learn (and start to be productive in) Python in an afternoon using the tutorial that comes with the installation. For a more detailed introduction, Dive Into Python by Mark Pilgrim is very hard to beat. I bought his book even though he lets us see all the contents on the web, just to show my appreciation.

If you use Linux/Unix or Mac, you should already have Python installed. If you use Windows, you can download the Python installer at www.python.org or use ActiveState's package (which I use.)

There are useful collections of Python recipes at Python Cookbook and Python Grimoire. You can see and learn from example programs there.

If you are hungry for even more tutorials, you can come to this page where you will find 300+ tutorials about using Python in all kinds of things.

As for the editor and development environment, you can use the included IDLE or PythonWin editor, but I prefer SPE and PyScripter. PyScripter runs only on Windows but SPE runs everywhere that Python runs.

--- - ---- - ----- ---------
*My preferred programming languages in the decreasing order are: Python, Mathematica, C++ (which I use like C with STL), C, Perl, Delphi, and VBA. I only read Java, but do not write programs in it. I hope to learn about Haskell, Erlang, and Lisp in the coming years.

Monday, August 14, 2006

Applied Chemistry: How To Make A Zombie*

Tetrodotoxin is a very potent neurotoxin found in pufferfish (ปลาปักเป้า) and other animals (เช่น คางคกบางประเภท และ ปลาหมึก blue ring.) It blocks sodium channel in cells, disrupting the cell's normal signaling mechanism. The person poisoned by tetrodotoxin will become numbed, paralyzed and die of respiratory failure if the dose is high enough** ("...Only 0.00000065 g of tetrodotoxin is required to kill an adult, making it about 1000 times more toxic than cyanide." ... "It is a terrible death," reports on fugu devotee. "Even though you can think very clearly, your arms and legs become numb and you cannot sit up. You cannot speak, cannot move, and soon cannot breathe.")

In the 1980's, Wade Davis went to Haiti to explore the Voodoo's method of making zombies. He brought back the "Zombie Powder" which was analyzed and found to contain tetrodotoxin. It seems that the powder was used by unscrupulous Voodoo practitioners to create zombies who would be used as slaves in plantation. Apparently, people would be poisoned by the powder, became sick, "died", buried, and later dug up by the criminals to be sold as a slave. Once sold, the "zombie slave" is kept docile and confused by another drug that contains tropane alkaloids. Dr. Davis' experience is described in his book "The Serpent and the Rainbow" which was later made into a movie.

I wonder whether Juliet was given tetradotoxin (probably at approximately 0.00000015 g, since she was a small teenage girl), by Friar Lawrence when Romeo thought she was dead. Had the Friar reduced the dose by 5-10%, she would have waken up in time to prevent Romeo's suicide. To think of it, Friar Lawrence probably succeeded many times in similar situations but we only know of Romeo & Juliet because he failed so spectacularly in this case. (Of course, it was not the Friar's fault; I would place the blame squarely on Romeo for being way too hot-headed and didn't wait another day--or another half hour.)

*I know I didn't tell you exactly how to make a zombie. However, any self-respecting mad scientist can use the provided clues to do further research him/herself.

**Six fishermen in Thailand died from consuming pufferfish a few years ago.

Sunday, August 06, 2006

How Heat Kills

I descend from people who sweat easily. My mom sweats easily. I sweat easily. My son and daughter sweat easily. I suppose some of my grandchildren will sweat easily too. Thailand's hot and humid weather does not help us at all. After an hour of exercise, I sometimes sweat up to one hour afterward, even in an air-conditioned room.

Today, I found an interesting article about the mechanism of how heat kills people and how, if I don't sweat enough, I can die*:

On a very hot, sticky day, you may not be able to radiate any heat from the surface of your skin, and your sweat won't evaporate fast enough to keep you cool. (You'll have an even bigger problem if you're dehydrated.) The heart responds by pumping more blood away from the internal organs. This deprives the intestines of oxygen, which damages their linings and makes them more permeable to endotoxins. (The strain on the heart can also lead to arrhythmia or cardiac arrest.) At the same time, an overheated core causes an inflammatory response throughout the body. The combination of the inflammatory response and the endotoxins in the bloodstream can suppress the body's natural mechanism for cooling down.

Once your core gets above about 104 degrees, you're in serious danger. High internal temperatures lead to increased pressure in your skull and decreased blood flow to your brain. (Doctors diagnose "heatstroke" when the heat starts to affect your central nervous system.) Damaged tissue may also enter your bloodstream and lead to kidney failure. Very high internal temperatures—like 120 degrees—can destroy the cells in your body through direct heat damage.

Of course, there is an antidote: How to Cool Yourself Without Air Conditioning.

--- - ---- - ----- ---------
*To convert F degrees fahrenheit** to C degrees celsius***, use the relationship (F-32)/9 = C/5. Therefore, 104 degrees fahrenheit is 40 degrees celsius while 120 degrees fahrenheit = 48.9 degrees celsius.

**Degree fahrenheit is named after Daniel Gabriel Fahrenheit, a German physicist who invented the mercury thermometer and developed the scale of temperature that bears his name (1686-1736).

***Degree celsius is named after Anders Celsius, a Swedish astronomer who devised the centigrade thermometer (1701-1744).

Tuesday, July 25, 2006

Existence Theorem

(ก่อนอื่น ขอขอบคุณเพื่อนเฮ้งที่ส่งบทความดีๆมาให้อ่าน)

นักคณิตศาสตร์/นักวิทยาศาสตร์ เรียกการพิสูจน์ที่แสดงความเป็นไปได้ของปรากฏการณ์อันหนึ่งอันใดว่า Existence Theorem

เหตุการณ์ในญี่ปุ่นที่คัดลอกมาจากบทความของคุณอุดร ตันติสุนทร และในเกาหลีเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เป็น "Existence Theorem" ของการเมืองที่ไม่จัญไร ไม่ทำลายชาติ

เราต้องฝันก่อนว่า การเมือง "อจัญไร" นั้นเป็นไปได้ เราถึงจะมีโอกาสที่จะมีสิ่งนั้น

ถ้ามัวแต่บ่นว่านักการเมืองคนไหนก็เลวไปหมดแล้วก็หมดกำลังใจ ไม่ทำอะไร ตอนลูกเราแก่เท่าเราก็ต้องมาบ่นเหมือนเดิม แต่จะลำบากกว่าเราอย่างแสนสาหัส

อย่าลืมว่าเราเปลี่ยนธรรมชาติแต่ละคนไม่ค่อยจะได้ แต่ทำให้ต้นทุนในการทำชั่วสูงพอที่จะไม่คุ้มที่จะทำชั่วได้ (โอกาสถูกจับ x ความแรงของการลงโทษ > ผลตอบแทนในการทำชั่ว)

โครงการนี้อาจใช้เวลานับสิบปี แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำ ไม่งั้นประเทศชาติจะตาย อาจจะยังมีชื่ออยู่ แต่ลักษณะความเป็นอยู่ของประชาชาชนจะเลวร้ายกว่านี้อีกมาก

เรามี Existence Theorem ของประเทศที่เหมือนนรก (เมื่อเทียบกับประเทศไทย)มากมาย

เราต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์บ้าง

---
ญี่ปุ่นปฏิรูปการเมือง โดย ปฏิรูปนักการเมือง สำเร็จแล้ว
โดย อุดร ตันติสุนทร

แต่ก่อนนี้ นักการเมืองญี่ปุ่นหาคะแนนนิยมจากราษฎร โดยวิธีแจกเงิน แจกของ ของขวัญวันเกิด วันแต่งงานแจกหมด เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้ว ก็ถอนทุน โดยได้รับสัมปทานต่างๆ จากนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค เป็นเช่นนี้มานาน จนเป็นประเพณี


นักวิชาการต่างพากันอ่อนใจ ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร

ต่อมานายกรัฐมนตรีทานากะ ซึ่งมีบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 12 บริษัท รวยอยู่แล้ว ถูกจับเพราะกินเปอร์เซ็นต์ของบริษัท ล๊อคฮีท ในการอนุมัติซื้อเครื่องบิน Lockhead L1011 เงินเปอร์เซ็นต์ 1.8 ล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกัน นายเฮนรี่ คิสซิงเกอร์ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ก็วิ่งเต้นกรรมาธิการของสภาสหรัฐ แต่ยับยั้งไม่ได้ นายทานากะถูกศาลสั่งจำคุก 4 ปี เมื่อ 12 ตุลาคม 1983 เขาอุทธรณ์ ระหว่างอุทธรณ์ก็ตายเสียก่อน

เมื่อปี 1989 นายทาเคชิตะ เป็นหัวหน้าพรรค LDP ของญี่ปุ่นได้เสียงข้างมากในสภา จึงได้เป็นนายกรัฐมนตรี
การเป็นหัวหน้าพรรคต้อง "เลี้ยงดู" ส.ส.ลูกพรรค โดยแอบแฝงมาในการให้หัวหน้ากลุ่ม ได้รับสิทธิสัมปทานต่างๆ ของรัฐบาล แล้วไปแจกแก่ลูกพรรคอีกต่อหนึ่ง


ต่อมา บริษัท รีครู้ท ซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ได้ขายหุ้นให้แก่เลขาฯ ภรรยา ลูกนักการเมืองในราคาต่ำสุด และเมื่อราคาหุ้นสูงขึ้นก็ได้กำไร โดยไม่ต้องเสียภาษี เพราะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

กรรมาธิการพรรคสังคมนิยม ได้ตรวจพบวิธีการหาเงินให้ลูกพรรคของนายทาเคชิตะ จึงทำการสอบสวน

นายทาเคชิตะยอมรับผิด เขาแจ้งต่อกรรมาธิการว่า จะรีบออกกฎหมายเพื่อปฏิรูปนักการเมืองโดยเร็วต่อไป แต่กรรมาธิการไม่เชื่อ
ต่อมาเมื่อมีการวิพากษ์วิจารณ์โจมตีจากสื่อทั่วไป นายทาเคชิตะก็ละอายและได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนเมษายน ปี 1989


ประชาชนญี่ปุ่นเริ่มตื่นตัวและเห็นพ้องต้องกันว่า การซื้อเสียงเป็นความอัปยศของชาวญี่ปุ่นทั้งชาติ ต้องปฏิรูปนักการเมืองโดยด่วน

ต่อมามี ส.ส.หนุ่มกลุ่มหนึ่ง นำโดย ส.ส.ฮาตะ ได้ร่วมกันเสนอแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งใหม่ และผ่านสภาได้เป็นผลสำเร็จ มีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องอายุ 20 ปีขึ้นไป เพราะถือว่าเป็นผู้มีภาวะเป็นผู้ใหญ่แล้ว

2.ห้ามแจกเงิน แจกของ หรือกระทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางหาคะแนนนิยม โดยการเอาใจราษฎรในทางที่ผิดทำนองคลองธรรม ทั้งนี้ ทั้งเวลาก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง

3.โปสเตอร์มีได้ขนาดเดียว 42x42 ซม. และต้องไปปิดไว้ที่แผ่นป้ายของ กกต.เท่านั้น ปิดที่อื่นผิดกฎหมาย

4.การปราศรัยหาเสียง ให้ทำได้ในที่ชุมชนหรือห้องประชุม จะโฆษณาไปตามท้องถนนไม่ได้ผิดกฎหมาย

5.ระยะเวลาในการหาเสียง เลือก ส.ว./ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เวลา 17 วัน, นายกเทศมนตรี 14 วัน, ส.ส. 12 วัน ที่ให้เวลาน้อย เพราะเขาถือว่า คนดีนั้น เขาเป็นผู้ทำดีมาโดยตลอด ไม่ใช่ดีตอนหาเสียง

6.ให้มีศาลเลือกตั้ง คดีเลือกตั้ง เป็นคดีอาญา ยอมความไม่ได้

7.ผู้สมัครที่ทำผิดกฎหมายให้รวมถึงผู้เกี่ยวข้องด้วย เช่น ญาติพี่น้อง, เลขาฯ, ที่ปรึกษา (Joint reponsibility) ถูกลงโทษหมด แล้วแต่ใครเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมากน้อยเพียงใด ก็รับโทษเท่านั้น

8.ผู้ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งต้อง "เข้าคุก" อย่างเดียวไม่มีการปรับ

โดยสรุป ขอเสนอดังนี้

1.ให้เปลี่ยนคำว่า ปฏิรูปการเมือง เป็น ปฏิรูปนักการเมือง

2.ให้แก้ไขกฎหมายเลือกตั้ง โดยด่วน โดยให้มีหลักสำคัญ 8 ประการ แบบญี่ปุ่นและให้ออกเป็นพระราชกำหนด


Saturday, July 22, 2006

"Why Women Have Breasts" And Other Fascinating Questions (As Explained By Evolutionary Psychology)

Evolutionary psychology is a theoretical approach to psychology that explains many mental traits as adaptations in the sense of evolutionary biology, as a product of natural or sexual selection. A good explanation in one short essay is here.

Although human beings have other ways (books, social customs, religions, etc.) besides using the genes to transmit information to the future generations, during most of our species's early history, the genes are the dominant form of passing on legacy. Therefore, it's useful to consider how evolution shapes our behaviors. We might actually understand something.

This page contains a lot of interesting, entertaining, and plausible explanations of why things are the way they are such as "Why women have breasts", "Why Women Pretend To Be Stupid", "Why We Can’t Find Lasting Happiness", "Why Placebos Work", "Why We Follow Fashion", "Why Pigeons Don't Know They're Alive", and "Why I Have No Free Will."

You might want to read one essay a day and try to find arguments for and against it.

Friday, July 21, 2006

A Microwave Weapon (Burn! Burn! Burn!)

It's only a matter of time before someone turns the microwave oven inside-out and focuses it on people.

I guess we can use aluminum foil or sheet metal to block it, or even use a reflector dish to bounce it to someone else.

...The Active Denial System (ADS) is a non-lethal, directed-energy weapon system under development by the U.S. military. It is a strong microwave transmitter."...

..."The ADS works by directing electromagnetic radiation at a frequency of 95 GHz toward the subjects. This frequency means the radiation is in the microwave region of the electromagnetic spectrum. In comparison, a standard microwave oven cooks food with about 2.4 GHz waves, so the ADS's radiation is more energetic, but much less prone to penetrate skin — the military says the effect "penetrates the skin to a depth of less than 1/64 of an inch." The focused beam can be directed at targets at a range of one kilometer...

...The energy in the waves turns to heat upon skin contact and immediately heats water molecules in the skin to around 55 C (130 degrees Fahrenheit), causing an intensely painful burning sensation. A spokesman for the Air Force Research Laboratory described his experience as a test subject for the system: "For the first millisecond, it just felt like the skin was warming up. Then it got warmer and warmer and you felt like it was on fire.... As soon as you're away from that beam your skin returns to normal and there is no pain."...

Wednesday, July 19, 2006

ทหารเป็นอาชีพที่ศักดิ์สิทธิ์

ถ้าไม่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี สัจจะ จริยธรรม ก็ไม่ใช่ทหาร

ผมอ่าน
ข่าวนี้ ก็เบาใจลงบ้างว่าเรายังมีทหารที่เคียงข้างพระเจ้าอยู่หัวอยู่:

พล.ท.สพรั่ง กัลยาณมิตร แม่ทัพภาคที่ 3 ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบนายมณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก :

"กองทัพภาคที่ 3 ขอประกาศอยู่เคียงข้างพระเจ้าอยู่หัว ขออยู่ข้างคนดี จึงอยากให้นิสิตนักศึกษาอย่าตกเป็นเครื่องมือ อย่าเกรงกลัวอิทธิพลเพื่อความอยู่รอดของตนเองเท่านั้น ผมไม่เคยก้มหัวเพื่อแลกกับยศตำแหน่ง ไม่เคยขอผู้บังคับบัญชาเพื่อมานั่งในตำแหน่ง วันนี้จึงต้องทำให้บ้านเมืองเข้มแข็ง อย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำรัสว่า อย่าปล่อยให้เรือจม" แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าว

ต่อมา พล.อ.ศิริ ทิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เข้าพบ พล.ท.สพรั่ง ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อสนับสนุนการแสดงจุดยืนของ พล.ท.สพรั่ง โดยกล่าวว่า บ้านเมืองวันนี้เข้าสู่วิกฤต มีโอกาสนำพาชาติไปถึงจุดล่มสลายไม่ต่างจากครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา 2 ครั้ง และจะส่งผลให้นักลงทุนย้ายฐานการลงทุนไปยังจีน เวียดนาม และมาเลเซีย ทำให้ประเทศไทยถอยหลังไป 5 ปี ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน ต้องแก้ปัญหาโดยเร็วก่อนประเทศจะเสียหายมากกว่านี้

"มีการสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชน บางกลุ่มต้องการทำให้ประชาชนแบ่งเป็นสองฝ่ายชัดเจน ต้องตัดวงจรอุบาทว์ให้หมด การที่แม่ทัพภาคที่ 3 แสดงจุดยืน ก็เพราะไม่ต้องการให้ประชาชนแตกแยก และส่งสัญญาณให้ประชาชนได้ทราบว่าทหารยืนอยู่เคียงข้างประชาชน ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงออกถึงความกล้าหาญ สมกับเป็นชายชาติทหาร จึงขอสนับสนุนและให้กำลังใจ"

พล.อ.ศิริกล่าวว่า การแก้ไขปัญหานั้นคนไทยทุกคนต้องลุกขึ้นมาแก้ ไม่ใช่รอเป็นแค่พลังเงียบ ทำอย่างไรก็ได้ที่ให้ความอึมครึมหมดสิ้นไป ซึ่งอาจต้องล้างไพ่ใหม่หมด เพราะปัญหาต้องมีจุดจบ และต้องมีจุดเริ่มต้นใหม่ที่ดี อย่าทิ้งความหายนะให้แก่ประเทศชาติ


แม่ทัพภาคที่ 3 ยังบอกอีกว่า ประเทศไทย เป็นประชาธิปไตยแบบหลอกๆ การเมืองทำเพื่อให้ได้มาเพียงคำว่า ประชาธิปไตย วันนี้เสื้อเหลืองมีทั้งคนดีและคนเลวใส่ ยาแคปซูลที่ผลิตขึ้นมาไม่ได้คุณภาพ ยังไม่เท่ากับคนเลว ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเกลียด และสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้น คือ จิตใจมนุษย์ที่ขาดคุณธรรม คำสั่งที่คนรุ่นพ่อสั่งสอนมาว่า “ผู้ดีเดินตรอก ขี้คลอกเดินถนน” คนทำดี ทำไมต้องกลัว

ผมหวังว่าผมจะดูคนไม่ผิด

Monday, July 10, 2006

Pain Control For Fun & Profit

When I was a boy, I read from somewhere (probably ต่วยตูน or มิติที่ 4) that people can reduce their pain by visualizing it as a ball and imagining it to be smaller and smaller. It has been a useful tip for me over two decades. I found that I can often reduce my feeling of pain by imagining my pain as a silvery ball which is slowly getting smaller and smaller. I tried fuzzy, woolly ball and also black rubber balls, but silvery balls work best for me. Also, it helps to have some time to prepare for the pain; if the pain is sudden, I have to collect my thought for a few seconds before I can start working down the pain.

Well, there is a scientific experiment that confirms that I am not crazy after all.

... Mackey and his team used fMRI to scan the brains of two groups of subjects: eight chronic pain patients and 36 healthy people who received pain via a non-harmful heat stimulus to the palm. Using state-of-the-art software, the team was able to analyze the fMRI images at the exact moments when the subjects experienced pain.

The researchers located the area of each subject's brain that responded to pain, and then allowed the subject to observe activity in that area as it occurred. Each participant was asked to "cognitively modulate" the brain signal...

... Over the course of three sessions, the patients overwhelmingly learned how to successfully modulate the signal and manage both the intensity and unpleasantness of their pain.

So, how did they do it? The researchers aren't sure.

"The challenge in this is that most people had a real difficult time describing what they were finally doing," Mackey said. "We don't really have a vernacular, a way of describing how we control our brains. When you reach out to grab a pencil, you couldn't really describe how you reached out to grab that pencil." ...

Thursday, July 06, 2006

My Theory Is Confirmed By The CIA!

Right before the November 2004 election of the US President, Osama Bin-laden appeared in a videotape talking to the American people, denouncing George W. Bush, and urging the voters not to vote for Bush.

I read the news and turned to my friend Kwang and discussed with him about Bin-laden's intention.

We came up with these conclusions:

1. Bin-laden would like George Bush to win. A known, clumsy enemy, with a misguided policy is relatively safe for al-Qaeda and will harm the USA more than al-Qaeda could ever hope to accomplish.

2. Bush and Bin-laden are acting in a mutually beneficial manner by strengthening each other's power and influences.

Today, I read this article which states that the CIA had the same conclusions!

Some excerpts:

On Oct. 29, 2004, just four days before the U.S. presidential election, al-Qaeda leader Osama bin-Laden released a videotape denouncing George W. Bush. Some Bush supporters quickly spun the diatribe as “Osama’s endorsement of John Kerry.” But behind the walls of the CIA, analysts had concluded the opposite: that bin-Laden was trying to help Bush gain a second term...

...“At the five o’clock meeting, [deputy CIA director] John McLaughlin opened the issue with the consensus view: ‘Bin-Laden certainly did a nice favor today for the President.”
McLaughlin’s comment drew nods from CIA officers at the table. Jami Miscik, CIA deputy associate director for intelligence, suggested that the al-Qaeda founder may have come to Bush’s aid because bin-Laden felt threatened by the rise in Iraq of Jordanian terrorist Abu Musab al-Zarqawi; bin-Laden might have thought his leadership would be diminished if Bush lost the White House and their “eye-to-eye struggle” ended...


...After the 9/11 attacks, al-Qaeda’s gamble almost failed as the CIA, backed by U.S. Special Forces, ousted bin-Laden’s Taliban allies in Afghanistan and cornered much of the al-Qaeda leadership in the mountains of Tora Bora near the Pakistani border.
But instead of using U.S. ground troops to seal the border, Bush relied on the Pakistani army, which was known to have mixed sympathies about al-Qaeda. The Pakistani army moved its blocking force belatedly into position while bin-Laden and others from his inner circle escaped. Then, instead of staying focused on bin-Laden and his fellow fugitives, Bush moved on to other objectives. Bush shifted U.S. Special Forces away from bin-Laden and al-Qaeda and toward Saddam Hussein and Iraq...

Tuesday, June 20, 2006

"ดื่มน้ำชาละลายไขมัน"

ตอนเด็กๆแม่ผมเคยบอกว่าคนจีนทานอาหารมันๆแล้วดื่มน้ำชาเพื่อละลายไขมัน ผมก็ไม่เชื่อเนื่องจากคิดไม่ออกว่าไขมันจะถูกละลายได้ยังไง
ปรากฏว่าเรื่องนี้อาจมีมูล ชาอาจจะมีสารเคมีที่ทำให้หลอดเลือดหัวใจไม่เสื่อมง่ายๆ

จาก blog นี้:

Sumpio, the lead author of the review in the Journal of the American College of Surgeons, said he and his colleagues reviewed more than 100 experimental and clinical studies about green tea in writing the article.

He said one theory is that the average 1.2 liters of green tea consumed daily by many people in Asia offers the anti-oxidant protective effects of the polyphenolic EGCG. EGCG may prevent LDL oxidation, which has been shown to play a key role in the pathophysiology of arteriosclerosis. EGCG also reduces the amount of platelet aggregation, regulates lipids, and promotes proliferation and migration of smooth muscle cells, which are all factors in reducing cardiovascular disease, he said.

Wednesday, June 14, 2006

If Life Gives You A Lemon, Make A Lemonade

"If life gives you a lemon, make a lemonade"
แปลตรงตัวว่า ถ้าชีวิตให้มะนาวกับคุณ จงทำน้ำมะนาวเสีย
แปลให้รู้เรื่องมากขึ้นว่า แม้ว่าคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก คุณก็ควรทำสิ่งที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์นั้นๆ หรือให้เน้นคิดในทางบวกเพื่อหาทางออกที่ดี (lemon = ของห่วย เช่น That car is a lemon = รถคันนั้นห่วย)

ยกตัวอย่างเช่น

ผมงัวเงียตื่นขึ้นมาตอนตีห้าครึ่งเพราะธีธัชละเมออยากกินข้าว แล้วผมก็กระเด้งลุกขึ้นนั่งเพราะจำได้ว่าผมต้องเอาหนังสือเดินทางไปรับตั๋วที่จะบินไปอเมริกาวันอาทิตย์นี้ และผมก็จำได้อย่างกระทันหันว่าหนังสือเดินทางของผมใกล้จะหมดอายุ

ผมวิ่งไปที่กล่องเก็บเอกสาร (หัวใจเต้นตุบๆด้วยอดรีนาลิน) ขุดหนังสือเดินทางขึ้นมา ดูวันหมดอายุ เห็น 24 April 2007
ผมตกใจมากเพราะเห็นว่าหนังสือเดินทางผมหมดอายุแล้ว อุทานว่า "ตายแล้วๆ" กับอ้อ(ซึ่งปลอบธีธัชอยู่) รีบไปแปลงฟัน เพื่อซื้อเวลาในการคิดวางแผนไปทำหนังสือเดินทางใหม่

อ้อบอกว่าควรไปหาดูใน Internet ว่าจะทำหนังสือเดินทางใหม่อย่างไร

ผมค้นหา คำว่า "ทำ passport" ใน Google ไม่พบหน้าที่น่าสนใจ
ค้น "หลักฐาน ทำ passport"
พบหน้าใน pantip.com อ่านผ่านๆ แล้วตัดสินใจไปดูที่เว็บกระทรวงต่างประเทศที่นี่

สิ่งที่น่าสนใจก็คือหนังสือเดินทางใหม่มี electronic chip ที่เก็บข้อมูล สามารถรับได้ใน 2 วันทำการ และใช้ บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมี
สิ่งน่าสนใจจาก blog นี้ เช่น

"ถ้ากลัวมีปัญหากับเจ้าหน้าที่เรื่องการสะกดชื่อภาษาอังกฤษ ก็แนะนำให้พก Transcript หรือเอกสารสำคัญที่มีชื่อภาษาอังกฤษของเราไปด้วยนะคะ (เคยเห็นกระทู้นึงเล่าปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้เราสะกดแบบของเรา เค้าจะบังคับให้สะกดภาษาอังกฤษตามหลักราชบัณฑิตยสถานของเค้าเท่านั้น ก็เลยคิดว่าพกไปก่อนน่าจะดีเผื่อมีปัญหาเรื่องตัวสะกดชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงว่าเราใช้ของเรามาแบบนี้และยืนยันที่จะใช้เหมือนเดิม)"

"ขั้นตอนที่ 1 รับบัตรคิว (บัตรคิวจำกัดจำนวนด้วยค่ะ หมดแล้วหมดเลย ต้องมาใหม่วันอื่น)"

"ถ้าไม่อยากใช้เวลานาน ต้องมาตั้งแต่เช้าเวลาเปิด 8.30 น.หรือไม่ก็อย่าเกิน 9.00 น. จะเสร็จภายใน 1 ชม. (เค้าว่ากันว่าอย่างนั้นนะคะ แต่ไม่รู้ว่าจริงรึเปล่า) พ่อเราไป 8 โมง มีคนมารอตั้งเยอะแล้วนะ"

"ถ้ามีพาสปอร์ตเล่มเดิมที่ยังมีวีซ่าอยู่ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเรามีวีซ่าเหลืออยู่ในเล่มเดิม ต้องการรวมเล่ม เจ้าหน้าที่จะให้ใบคำร้องมากรอก เมื่อรับpassport เล่มใหม่มาก็ไปถ่ายเอกสารหน้าที่มีรูปเรา แล้วไปจ่ายค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร 100 บาทต่อเล่ม แล้วก็รอรับเล่ม ซึ่งก็ไม่เห็นมีอะไร แค่ปั๊มว่าเราเปลี่ยน passport จากเล่มเก่ามาเล่มใหม่แค่นั้น เวลาเข้าประเทศที่มี visa เหลืออยู่ในเล่มเก่าก็ให้ถือไปสองเล่มเลย"

"เพิ่งไปทำมาเหมือนกันครับ ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เจ้าหน้าที่น่ารักดี
การทำก็สะดวกดี แต่คนเยอะมากๆ ผมไปประมาณ 11 โมงเช้า ได้ทำประมาณบ่ายสองบ่ายสามนี่แหล่ะ
แต่แย้งนิดนึงครับเอกสารรับรองชื่อไม่จำเป็นครับ เพราะนามสกุลผมก็มีปัญหาเหมือนกัน แต่เค้าแค่ให้เซ็นรับรองว่าจะใช้แบบนี้เท่านั้นเองครับ แต่เตรียมไปก็คงดีเหมือนกันครับ"

"เข้าไปวัดส่วนสูงเสร็จ ตอนถ่ายรูปอ่ะเค้าเก็บ 5 บาท เตรียมเหรียญกันไปด้วยค่าแสตมป์อ่ะ แปะใบขอทำพาสปอร์ต"

ฯลฯ


ขณะที่ผมกำลังรวบรวมเอกสารและข้อมูลอยู่นั้นเอง อ้อก็เดินมาบอกว่า "พี่โก้ passport หมดอายุปี 2007"

ผมตบหน้าผากตัวเองและตะโกนอ้าก(ในใจ)เพราะทนความปัญญาอ่อนของตนไม่ไหว

แล้วผมก็เขียน blog นี้เผื่อใครจะใช้ link ที่ผมเจอให้มีประโยชน์ได้บ้าง

Sunday, June 04, 2006

รักพระเจ้าอยู่หัว ด้วยปฏิบัติบูชากันเถิด

เราไม่ควรแสดงความจงรักภักดีด้วยเพียงแค่การใส่เสื้อเหลือง สวมสายข้อมือ บริจาคเงิน ลงชื่อถวายพระพรหรือประดับสัญญลักษณ์ต่างๆเท่านั้น

เรามาปฏิบัติตามคำแนะนำของพระองค์กันเถิด ปัญหาของประเทศใหญ่หลวงนัก ไม่สามารถพึ่งพาอัศวินม้าขาวที่ไหนได้หรอก เราต้องช่วยกันแก้เอง

เชิญศึกษา
พระราชดำรัสได้ที่เครือข่ายกาญจนาภิเษก

เราสามารถเริ่มได้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และพยายามปฏิบัติตนอย่างมีศีลธรรมและจริยธรรมกัน

เป็นสิ่งที่ไม่ง่าย แต่ต้องทำ ถ้าอยากให้ประเทศไทยอยู่รอด แม้จะทำได้ไม่สมบูรณ์ แต่ก็ควรทำเท่าที่ทำได้

เรามาเริ่มที่ตัวเรากันเถอะ


Saturday, April 29, 2006

Another Cool Image Processing Technique

This one allows you to change the object's material type in your photos. Now you can make your ceramic vase looks dull, translucent, or metallic, etc.

From the paper's description:

Here we present a method for automatically replacing one material with another, completely different material, starting with only a single high dynamic range image as input. Our approach exploits the fact that human vision is surprisingly tolerant of certain (sometimes enormous) physical inaccuracies, while being sensitive to others. By adjusting our simulations to be careful about those aspects to which the human visual system is sensitive, we are for the first time able to demonstrate significant material changes on the basis of a single photograph as input.


Go to the article main page and see the demos.

Tuesday, April 25, 2006

Amyl acetate, amyl butyrate, amyl valerate, anethol, ....

..., anisyl formate, benzyl acetate, benzyl isobutyrate, butyric acid, cinnamyl isobutyrate, cinnamyl valerate, cognac essential oil, diacetyl, dipropyl ketone, ethyl butyrate, ethyl cinnamate, ethyl heptanoate, ethyl heptylate, ethyl lactate, ethyl methylphenylglycidate, ethyl nitrate, ethyl propionate, ethyl valerate, heliotropin, hydroxyphrenyl- 2-butanone (10% solution in alcohol), ionone, isobutyl anthranilate, isobutyl butyrate, lemon essential oil, maltol, 4-methylacetophenone, methyl anthranilate, methyl benzoate, methyl cinnamate, methyl heptine carbonate, methyl naphthyl ketone, methyl salicylate, mint essential oil, neroli essential oil, nerolin, neryl isobutyrate, orris butter, phenethyl alcohol, rose, rum ether, undecalactone, vanillin and solvent are ingredients in the "artificial strawberry flavour" in strawberry milkshakes served in fast food restaurants.

For another interesting article about artificial flavour in fast food, see this, an excerpt from Eric Schlosser's Fast Food Nation.

Saturday, April 22, 2006

Another Sign That The US Is Becoming A Third World Country...

A third-world country with the military power to destroy human civilization, that is.

I read an interesting interview by a former UN weapon inspector (and an alleged spy) about the US-Middle East situation. A few excerpts are shown below with my highlight in red:

On the plan to attack Iran without any good reason:

That’s why when I speak of Iran, I say be careful of falling into the trap of nonproliferation, disarmament, weapons of mass destruction; this is a smokescreen. The Bush administration does not have policy of disarmament vis-a-vis Iran. They do have a policy of regime change. If we had a policy of disarmament, we would have engaged in unilateral or bilateral discussions with the Iranians a long time ago. But we put that off the table because we have no desire to resolve the situation we use to facilitate the military intervention necessary to achieve regime change. It’s the exact replay of the game plan used for Iraq, where we didn’t care what Saddam did, what he said, what the weapons inspectors found. We created the perception of a noncompliant Iraq, and we stuck with that perception, selling that perception until we achieved our ultimate objective, which was invasion that got rid of Saddam. With Iran, we are creating the perception of a noncompliant Iran, a threatening Iran. It doesn’t matter what the facts are. Now that we have successfully created that perception, the Bush administration will move forward aggressively until it achieves its ultimate objective, which is regime change.

On general population ignorance:

What is it about Americans that allows them to get so bent out of shape when you start questioning the government in a time of war?

I’ll say ignorance. How many Americans have read the Constitution and know the Constitution, live the Constitution, breathe the Constitution, define their existence as Americans by the Constitution? Very few. And so what happens is, Americans have no concept of what citizenship is, what it is they’re supposed to serve. Many Americans have become so addicted to a lifestyle that I say they’re better consumers than they are citizens. And it’s these consumers who have wrapped themselves in a cocoon of comfort and who have basically abrogated their responsibilities of citizenship to the government, and as long as the government keeps them waddling down the path to prosperity, they don’t want to rock the boat. And they will go out and attack those who do rock the boat—those who challenge authority.

If you read the Constitution, you’ll be struck by the first words: “We the people of the United States.” And yet it sickens me where Americans will say, in the name of security, they will give up their constitutional rights. Warrantless wiretapping—it’s against the law! This is the sort of issue that should bring Americans streaming into the streets, saying, “Not on my watch.” If your definition of patriotism is blind subservience to governmental authority, then you’ve just defined those Germans who supported Hitler, the Italians who supported Mussolini.


Looking at the bright side, Thailand can catch up with the US if we succeed in firing and jailing crooks that rob our countries like Bush/Blair/Berlusconi rob theirs. China might even be more democratic than the US within this century!

Sunday, April 16, 2006

99 Luftballons/99 Red Balloons

I told my wife about my previous post about Colonel Petrov, and she reminded me that one of my favorite songs that I use to brainwash her is very relevant. The 1984 song is in German and is called "99 Luftballons." It was translated into English as "99 Red Balloons."

You and I in a little toy shop
Buy a bag of balloons with the money we've got
Set them free at the break of dawn
'till one by one they were gone
Back at base, sparks in the software
Flash the message "something's out there"
Floating in the summer sky
Ninety nine red balloons go by

Ninety nine red balloons
Floating in the summer sky
Panic bells, it's red alert
There's something here from somewhere else
The war machine springs to life
Opens up one eager eye
And focusing it on the sky
The ninety nine red balloons go by...


The full lyrics can be found here.

We were not so lucky in the song.

If This Man Believed His Computer, We Would Likely Be Dead By Now

On September 26, 1983, Lieutenant Colonel Stanislav Petrov, who was the Russian officer who oversaw his country's missile attack warning system, refused to believe his computer that told him that the USA had launched several nuclear missiles toward his country.

The computer (with inputs from spy satellites) told him a single missile was coming. He reasoned that if the USA was attacking, there would be more than one missile. A short time later, the computer told him another four missiles were coming.

If he had decided the warning was real, he would have initiated the retaliation response that would launch nuclear missiles toward the USA, which in turn would start a full-scale nuclear exchange, destroying the world civilization.

He decided the warning was a false alarm and advised other people as such. Some time later, his decision was proven right. There was no attack from the US. Homo sapiens avoided its extinction once more.

More info about Colonel Petrov can be found here, here, and here.

Monday, April 03, 2006

Weightlessness & Reconnaissance Training

On Saturday April 1, 2006, Titus and Tatia learned two new lessons from my world-famous crime fighting program. (Goto kostuff.blogspot.com if you don't see any pictures.)

In the first half the the day, they underwent an introductory lesson in weightlessness, a very useful skill when they need to chase criminals over inter-galactic distance:

In the afternoon, they learned about covert operations. The first thing to learn was about reconnaissance. Tatia learned to use her finger-radio to report her observations to the base while Titus operated microscopic binoculars, aptly disguised as a harmless, small black plastic disk:The training robot (which participated as the enemy target) spotted Tatia's huge head and tagged her with paralyzing beam, while Titus looked on in amazement:


Considering their young ages, getting tagged by the training robot on the first day is considered normal. They will surely continue to refine their skills in the coming weeks.

Wednesday, March 22, 2006

CorruptionWatch.net Is Now ThaiCorruptionWatch.net

"เราต้องสอนเยาวชนว่า คนโกงเป็นคนที่ไม่มีเกียรติ ไม่ต้องยกมือไหว้หรือไปเคารพ หากเยาวชนคิดแบบนี้ได้ก็เป็นสิ่งดี หากผู้ปกครองของเขาไปโกงคนอื่นมาและเขาถูกเพื่อนๆล้อเลียน เมื่อเขาไปเล่าให้ครอบครัวฟัง ผู้ปกครองของเยาวชนคนนั้น จะรู้สึกโกรธและอับอายแทนลูกหลานของเขา และน่าจะยุติกระทำในสิ่งที่ลูกหลานไม่สบายใจที่ถูกล้อเลียน"

The new URL for CorruptionWatch is ThaiCorruptionWatch.net

The website was not accessible for a while, but now it's back!

"สูตรสู่ความสำเร็จ"

ผมได้รับเมล์ลูกโซ่มาครับ กรุณาอ่านถึงข้างล่างนะครับ


หวัดดีคับ ....
มีข้อความดีๆ มาฝาก .... เรื่องอะไรลองอ่านเอาเองนะ
...
สูตรสู่ความสำเร็จ
ถ้า A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
มีค่าเท่ากับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
แล้วจะพบว่า......
1) H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%
HARD WORK หรือ ทำงานหนัก มีค่าเท่ากับ 98 %
2) K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%
KNOWLEDGE หรือ ความรู้ มีค่าเท่ากับ 96 %
3) L+O+V+E=12+15+22+5 = 54%
LOVE หรือ ความรัก มีค่าเท่ากับ 54 %
4) L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%
LUCK หรือ โชค มีค่าเท่ากับ 47 %

ไม่มีสิ่งใดที่มีค่า 100 % เลยหรือ !!!
แล้วสิ่งใดที่มีค่าเท่ากับ 100 %

- ใช่เงินหรือเปล่า ?……… .... .....ไม่ใช่ !!!!!
(M+O+N+E+Y = 13+15+14+5+25 = 72)

- ความเป็นผู้นำหรือเปล่า ?………ไม่ใช่ !!!!!
(L+E+A+D+E+R+S+H+I+P = 12+5+1+4+5+18+19+8+9+16 = 97)

แล้วอะไรล่ะ ?


A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

ATTITUDE หรือ ทัศนคติ นั่นเอง ที่มีค่าเท่ากับ 100 %
ท่านคิดเช่นนั้นหรือไม่ ทุกปัญหามีทางออก . .
บางทีแค่เพียงแต่เราเปลี่ยน "ทัศนคติ "

ของเราเสียใหม่เท่านั้นเอง มีเพียงแต่ “ทัศนคติ” ของเราเท่านั้น
ที่จะเป็นตัวนำทาง ไปสู่ความสำเร็จในชีวิต และงานที่ทำ

ความคิด & ทัศนคติ
สุดท้าย .... ลงมือทำ


ผมเลยหาคำอื่นๆที่มีค่า 100% อีก ปรากฏว่า คำว่า APOPLECTIC, DUMBFOUND, EMASCULATE, FLUORINE, HEMOGLOBIN, HOSPITAL, IMPOTENCE, INEFFICIENT, LEADERLESS, MUMMIFY, NIHILIST, PUSSY, SALACIOUS, SAVORY, SHIBBOLETH, SHRIEKING, SIMULATE, SLEEPYHEAD, SOCIALISM, SODOMITE, STARFISH, SUFFOCATED, TELEPHONE, TELESCOPE, THIRTY, WHENEVER, WHOLESALE, และWHORISH ก็มีค่า 100% เหมือนกัน (คุณสามารถดูคำอื่นๆอีกหลายร้อยคำโดยดาวน์โหลดไฟล์นี้)

อย่าซีเรียสครับ อย่าซีเรียส :-)

(I found these words by using the list of words from here and wrote a small Python program to process the words. Everything (the word list, the program, and the output) can be downloaded from here.)

Sunday, March 19, 2006

Titus' Combat Training Progress

It has been almost three months since Titus enrolled in my world-famous crime-fighting program.

Today, I taught him how to take down a polar bear using bare hands. The important thing is to avoid getting smacked by the bear and focus on his weak spots. Next week's lessons will include how to take down multiple polar bears using a pair of chopsticks and a few super-hard snowballs.

As usual, Titus learned his lesson well although he has to work on his height a bit to use the various techniques. He can take down a small polar bear his height though. (If you don't see any picture, go to kostuff.blogspot.com)An Interesting Way To Learn Math (Written By A Programmer)

Follow this link.

"The right way to learn math is breadth-first, not depth-first. You need to survey the space, learn the names of things, figure out what's what."

"The right way to learn math is to ignore the actual algorithms and proofs, for the most part, and to start by learning a little bit about all the techniques: their names, what they're useful for, approximately how they're computed, how long they've been around, (sometimes) who invented them, what their limitations are, and what they're related to. Think of it as a Liberal Arts degree in mathematics."

"Why? Because the first step to applying mathematics is problem identification. If you have a problem to solve, and you have no idea where to start, it could take you a long time to figure it out. But if you know it's a differentiation problem, or a convex optimization problem, or a boolean logic problem, then you at least know where to start looking for the solution."I learned most of the math I know that way. Mainly because, deep down, I know I suck at all the math details and I'm more useful to other people as a human indexer of mathematical technologies for my friends and students. Right now, I'm learning Bayesian statistics for mathematical modelling for my friends' projects.

Life is short, Mathematics lasts forever.

Tuesday, March 14, 2006

Patriotic Dog!


Boong-kee (บุ้งกี๋), my in-laws' dog, is showing his support for the demonstrators at Sanam-Luang and the parliament.

Yes, it's Boong-kee, not Boonklee, who is ethical enough to places the society's benefits over his own.

I guess calling some people a dog would be a grave insult to the dog species.

Thursday, March 09, 2006

Animations Of Various Engines
I remember that when I was in highschool, I must remember how various car engines work to pass some stupid tests. That was totally painful and not at all fun.

Today I found this web site showing very cool animations of how various types of engine work.

Learning is fun again.

I guess having to know something to pass a test is not a good way to learn things. Learning should be a reward, not a duty.

Tuesday, March 07, 2006

Dear Singaporean Friends

Dear Singaporean Friends,

I've always admired your country for its effective transformation from abject poverty to a first-class country in only a few decades. I've always admired your diligence and work ethics whenever I have a chance to work with you. Whenever I visited your country, I feel very safe and welcome wherever I went.

Your society is perceived to be quite free of corruption. I admire this greatly, given that Thailand is down there in the list at #59 and your country is near the top at #5. There are some complaints about relative lack of freedom of speech, but most of you seem to accept that as a price for a stable, prosperous society. This works as long as your government is relatively benign.

However, I have some concerns of my own to share with you. I don't mind Singaporean investments in my country as long as they are governed by high standard of ethics. However, the recent Temasek's buy-out of Shin Corporation reeks of somthing quite rotten.

Many people perceived, rightly or wrongly, that Temasek is colluding with our Prime Minister to rip off Thai people of strategic assets. The way the deal was structured suggested elaborate financial shenanigans planned ahead by the parties involved.

This shook my good-feeling toward Singapore greatly.

I think Thailand and Singapore should be friendly neighbors that can complement each other in many areas. I have no problem with Singaporeans. You are all welcome whenever you come here. I have a favor to ask you though: Could you please not support ripping off Thai people? Please ask for explanations from your government about this deal.

Corruption is contagious. If your country contracts Thailand's corruption and your government can act without accountability, your life might be drastically less stable and less prosperous in a few short years. That is something that none of us wants.

So, please help both Thailand and Singapore by demanding high standard of ethics from your government. Please don't let your government bend moral rules for financial gains.

Thank you,

Your Thai Friend.

Do You Hear The People Sing?
One of my favorite songs from Les Miserables.

คำอธิบายภาษาไทยที่นี่
(If you want a description in Thai, see this link.)

Do you hear the people sing?
Singing a song of angry men?
It is the music of a people
Who will not be slaves again!
When the beating of your heart
Echoes the beating of the drums
There is a life about to start
When tomorrow comes! ...

Full lyrics can be found here.

Of course, Thai demonstrators on March 5, 2006 were much more peaceful than those in Les Miserables.

Tuesday, February 28, 2006

Sunday, February 19, 2006

Why Geeks Make Good Fathers, Super Stone Skipping, and FakeAlibi Service

When I showed my wife this link about "Top ten reasons Geeks make good fathers", she laughed out loud and told me that I possessed a lot of traits in the list of reasons, especially Lego, math, up on technology, science fair projects, and toy assembly.

One of the things a geek might enjoy is stone skipping. My personal record is 7 skips before the stone disappeared in water. The Guinness World Record holder is Kurt Steiner, with 40 skips! You have to go to this website and see the videos!

On a totally unrelated topic, for those of you contemplating about cheating your significant other, see this article about a service that will provide you with perfect alibi for your affairs.

From the article:

The standard alibi package is an invitation to a fake conference, seminar and/or training weekend sent to your address, along with a false hotel booking confirmation. FakeAlibi will also supply a telephone number, which, if rung by an inquisitive significant other, will be answered by an agent pretending to be a hotel receptionist or seminar organiser. (A similar website in America, AlibiNetwork.com, will even send a certificate of completion of whichever course you're supposed to have been on to your home afterwards, plus a class photo with you in it.)

and:

Goulding says that FakeAlibi already boasts 21,000 satisfied customers, the incorrigibles among them paying a fixed monthly retainer. An average job, according to their promotional material, will cost you £49.99. The website employs four full-time managers and has 600 retained "operatives" around the world, most of whom have other jobs.


Considering that they also provide private investigation services, I wonder whether there will be any conflict of interest among their clients.

Tuesday, February 07, 2006

A Super-Duper Image Denoising Algorithm!

"GREYCSTORATION is an image regularization algorithm which processes an image by locally removing small variations of pixel intensities while preserving significant global image features, such as sharp edges and corners. The most direct application of image regularization is denoising. By extension, it can also be used to inpaint or resize images."

It's much better to just go see what GREYCSTORATION can do at the demo page. My jaw dropped. Yours might too!

A very cool invention, indeed.