Sunday, June 04, 2006

รักพระเจ้าอยู่หัว ด้วยปฏิบัติบูชากันเถิด

เราไม่ควรแสดงความจงรักภักดีด้วยเพียงแค่การใส่เสื้อเหลือง สวมสายข้อมือ บริจาคเงิน ลงชื่อถวายพระพรหรือประดับสัญญลักษณ์ต่างๆเท่านั้น

เรามาปฏิบัติตามคำแนะนำของพระองค์กันเถิด ปัญหาของประเทศใหญ่หลวงนัก ไม่สามารถพึ่งพาอัศวินม้าขาวที่ไหนได้หรอก เราต้องช่วยกันแก้เอง

เชิญศึกษา
พระราชดำรัสได้ที่เครือข่ายกาญจนาภิเษก

เราสามารถเริ่มได้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และพยายามปฏิบัติตนอย่างมีศีลธรรมและจริยธรรมกัน

เป็นสิ่งที่ไม่ง่าย แต่ต้องทำ ถ้าอยากให้ประเทศไทยอยู่รอด แม้จะทำได้ไม่สมบูรณ์ แต่ก็ควรทำเท่าที่ทำได้

เรามาเริ่มที่ตัวเรากันเถอะ


No comments: