Tuesday, September 29, 2009

คุณว่าถ้านายสมัคร สุนทรเวช และนายนพดล ปัทมะมีชีวิตในสมัยสมเด็จพระนเรศวร พวกเขาจะถูกกุดหัวแล้วหรือยัง?

ผมเคยเขียนถึงนายนพดล ปัทมะ (นพดล ปัทมะ: มันโง่หรือมันเลว) และนายสมัคร สุนทรเวช (ไปไหนมาสามวาสองศอก, What's Going On In Thailand?, Thailand's Puppet Prime Minister?) มาแล้วในบล็อกนี้

วันนี้เป็นวันที่ 448 หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่ารัฐบาลที่มีนายสมัครเป็นนายก และนายนพดลเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ ทำผิดรัฐธรรมนูญ เพราะไปลงนามยกประโยชน์ส่วนรวมของประเทศให้กับต่างชาติ โดยหลีกเลี่ยงการตรวจสอบโดยสภาและประชาชน

วันนี้ป.ป. ช. (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ชึ้มูลความผิดนายสมัครและนายนพดลให้ทำการถอดถอนและดำเนินคดีอาญาแล้วครับ (ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะถอดถอนอย่างไร เพราะมันทั้งสองก็หลุดจากตำแหน่งไปแล้ว หวังแต่ว่าศาลจะตัดสินลงโทษก่อนพวกมันป่วยตาย ให้จารึกเป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูลนะครับ)

พรุ่งนี้หนังสือพิมพ์คงมีคำแถลงของป.ป.ช.เต็มๆ ตอนนี้มีแค่ข่าวสั้นๆอันนี้ ผมตัดบางส่วนมาให้ดู:

“และยังมีพยานหลักฐานแสดงว่านายนพดลมีมูลเหตุจูงใจอื่นแอบแฝงอยู่ ว่าจะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการได้โดยปราศจากการตรวจสอบของรัฐสภาที่ประกอบด้วยสมาชิกฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่านายนพดลรู้อยู่แล้วถึงความเสียหายที่เกิดจากสภาวะสุ่มเสี่ยงต่อผลกระทบในเรื่องอาณาเขตของประเทศไทย และผลกระทบทางสังคมที่จะเกิดขึ้นจากการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก ดังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มีเจ้าหน้าที่ชี้ให้เห็นถึงผลเสียเรื่องนี้แต่นายนพดลไม่ฟัง จึงมีการวิพากษ์กันอย่างกว้างขวางโดยนักวิชาการ นักการเมือง ตลอดจนสื่อมวลชน แต่คำวิพากษ์ดังกล่าวกลับถูกนายนพดลตอบโต้อย่างรุนแรง”

“จากสภาวะสุ่มเสี่ยงต่อผลกระทบในเรื่องอาณาเขตของประเทศไทยและผลกระทบทางสังคมของการลงนามในร่างคำแถลงการณ์ร่วมตลอดจนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลงนามดังกล่าวทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า นายนพดลกระทำไปโดยรู้อยู่แล้วเป็นอย่างดีในความเสียหายดังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงถือว่าในการปฏิบัติหน้าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของนายนพดล กระทำไปเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศไทยและคนไทยทุกคน นายนพลดจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157”

"ส่วนกรณีของนายสมัคร ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ต้องทราบดีถึงความอ่อนไหวของประเด็นซึ่งจะทำให้เกิดสภาวะสุ่มเสี่ยงต่อผลกระทบในเรื่องอาณาเขตและวิกฤตการณ์ทางสังคม อนึ่ง นายสมัครยังเป็นฝ่ายขอให้นายนพดลดำเนินการเพื่อช่วยเหลือนายฮุน เซ็น ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 27 ก.ค.2551 ซึ่งการนำผลประโยชน์ของประเทศชาติมาใช้เป็นเครื่องมือหาเสียงของพรรคการเมืองต่างประเทศอย่างนี้ หากมองถึงสถานะของนายสมัครที่ได้รับความไว้พระราชหฤทัยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว เห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อที่จะมีนักการเมืองไทยคนใดจะมีความคิดเช่นนี้ นายสมัครจึงมีเจตนาร่วมกระทำผิดกับนายนพดล โดยให้ถอดถอนบุคคลทั้ง 2 ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 270 ด้วย"

Monday, September 28, 2009

Aor's Two Tabblos About Khao Yai Trip

Aor took more than 1,700 pictures at the most recent (September 4-6) Khao Yai trip arranged by Bann Ploypoom kindergarten. She chose a few for these two Tabblos: Part I here and Part II here. All of us love the trip.

Friday, September 25, 2009

How To Waste Hours In 3 Easy Steps


1. Go to http://picasa.google.com/ and download Picasa 3.5 (not the 3.0 or 3.1 version.)
2. Tell Picasa to recognize people's faces in your collection of photographs.
3. When Picasa is not sure about a face, it will ask you whether a face belongs to someone. This is where you will spend hours. Very addictive.

P.S.

1. I know that iPhoto '09 already has this feature, but I switched to Picasa 3 many months ago because iPhoto '08 was gobbling up my disk space. Whenever I made a small adjustment (like straighten, lighten, etc.), iPhoto created a copy of the original. Soon, I was running out of disk to store my photographs. Picasa is more forgiving in this regard since it only stores the commands that I want to apply to the original pictures, not copies of the pictures. Also, I didn't buy iLife '09 (in which iPhoto '09 can be found) either.

2. Picasa runs on Mac and Windows. Within 2 hours of installing it on my Mac, I told my wife and she got it running on her Windows machine. Since then, both of us have been classifying unknown faces like crazy.

3. Titus had a lot of fun clicking faces to help Picasa.

Tuesday, September 22, 2009

Cannot Send Emails For Destinations Further Than 500 Miles

Here is a curious story of an email problem. It turned out that email destinations further than about 500 miles could not be reached. See if you can guess why it occurred after reading the first half of the story.

Living with slow Internet connections most of my online life and wrote some buggy programs to send emails in the past, I knew the cause right away :-D

Monday, September 21, 2009

Google รู้ลึก

ผมชอบดูโฆษณาครับ เปิดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ต่างๆเพื่อดูโฆษณาเป็นหลัก เวลาเข้าเว็บที่ไหนผมก็ชอบดูว่ามีโฆษณาอะไรบนเว็บเหล่านั้นบ้าง (แต่ผมไม่ชอบโฆษณาที่เป็นภาพวิ่งๆ หรือทำจาก Flash นะครับ เพราะรำคาญลูกตา และในกรณี Flash ทำให้คอมพิวเตอร์ผมทำงานหนักขึ้นโดยไม่ได้ขอ เครื่องร้อนเปล่าๆ) ถ้าโฆษณาอันไหนน่าสนใจผมก็กดดู เจ้าของเว็บจะได้รายได้บ้างและผมก็ได้เห็นของน่าสนใจ

เมื่อวันก่อนบังเอิญเข้าไปที่ http://www.google.com/ads/preferences/ ปรากฎว่า Google ได้ทำการติดตามว่าผมชอบดูโฆษณาประเภทไหนเรียบร้อยแล้วโดยดูจากประวัติการเข้าเว็บของผม Google เก่งทีเดียวเพราะว่าหัวข้อประเภทโฆษณาถูกหมดเลย Google บอกว่าการติดตามแบบนี้ดูตาม browser เป็นหลัก ไม่ได้ใช้ชื่อนามสกุลผมเป็นหลัก และการทำอย่างนี้จะทำให้สามารถแสดงโฆษณาที่ผมสนใจได้ดีขึ้น


ถ้าสนใจก็ลองกดลิงค์ดูนะครับว่า Google ติดตามคุณอยู่หรือเปล่า ถ้าไม่ชอบให้ติดตามก็สามารถกด Opt out เพื่อห้ามติดตามได้ หรือชอบหัวข้ออะไรเป็นพิเศษก็ตั้งค่าเองได้ครับ

Monday, September 14, 2009

สาเหตุหนึ่งที่ไต้หวันเจริญกว่าประเทศไทย: คุกยกครัว


ทำชั่วแล้วโดนลงโทษเร็วไว ไม่ต้องรอชาติหน้า จำเลยหนีไปต่างประเทศไม่ได้ ปลุกระดมผู้คนไม่ได้เพราะศาลไม่ให้ประกันตัว ญาติๆที่ร่วมคอรัปชั่นก็โดนลงโทษด้วย


นายเฉินเนี่ยเคยมีข่าวว่ากุเรื่องตนเองถูกลอบสังหารตอนเลือกตั้งด้วยครับ ปรากฏว่าประชาชนเห็นใจเลยชนะไปหวุดหวิดตอนนั้น ผมไม่เคยเชื่อเลยเพราะมือสังหารปัญญาอ่อนอะไรจะยิงเฉียดๆท้องด้วยกระสุนเล็กๆขนาด .22 (กระสุนเล็กต้องยิงหัว ถ้าจะยิงตัวควรใช้กระสุนใหญ่ๆแรงๆหน่อย) ไอ้มุกควายกุข่าวว่าจะถูกลอบสังหารเนี่ยนักโทษชายทักษิณเขาก็เก่ง แอร์เครื่องบินติดไฟก็บอกว่ามีคนจะฆ่า มีคนเอาระเบิดใส่รถวิ่งไปจอดเปิดท้ายห่างจากบ้านเป็นกิโลก็บอกว่าจะมีคนฆ่า

Friday, September 11, 2009

SaiJai.net ได้ออกรายการล้านพันธมิตร

(ถ้าไม่เห็นวิดีโอกดไปที่ http://www.youtube.com/watch?v=D1VXpa_D234)

รายการล้านพันธมิตรออกอากาศใน ASTV เวลา 17:00 และ 23:00 โดยแต่ละวันจะสัมภาษณ์และนำเสนอธุรกิจของพี่น้องพันธมิตรจากทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคุณจูน คุณแพทและทีมงานแวะเข้ามาเยี่ยมผมที่บริษัท และได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ SaiJai.net พอวันที่ 18 สิงหาก็ออกอากาศ วันนี้ได้ DVD ของรายการวันนั้นมาเลยเอามาอวดครับ

ผมพล่ามเรื่อง SaiJai.net ในอดีตไว้เยอะเหมือนกันครับ

Wednesday, September 09, 2009

A Mathematical Attack On Copyright

The OFF system is a way to circumvent copyright entirely. It does this by representing any copyright data as a series of meaningless numbers distributed over many computers. Each number does not appear in the original data, but when combined with other meaningless numbers will produce the original data. Weird, but true, and easily understandable once you read the introduction.

The interesting except:

Are these numbers copyrighted? Could they be stored on two separate computers? Would that break the law? What if they were never added together? Would their existence still break the law? What if I give you two other numbers? Again, and again…

It turns out these are not philosophical nor legal questions, but purely mathematical ones. There are two consistent ways to answer the above questions. One leads to the conclusion that “All numbers are already copyrighted.” The other leads to the conclusion that, “There exists encodings of copyrighted numbers that are NOT copyrighted.”

If the first conclusion is true, digital copyright is pointless. If the second is true digital copyright is meaningless.