Monday, June 25, 2007

ความสามารถของธีธัช

อาทิตย์ที่ผ่านมา ธีธัชแต่งเนื้อเพลงไว้สองเพลง แต่ยังไม่มีทำนอง โดยพยายามร้องในรถ และโต๊ะอาหาร:

ค้างคาวเอ๋ย
เจ้านอนท่าไหน
นอนห้อยหัว
แสดงว่าถูก

และ

ยีราฟเอ๋ย
ทำไมไม่กินเนื้อ
แต่สิงโตกินเนื้อ
สัตว์อื่นๆ

นอกจากนี้หลังจากธีธัชดูหนังตัวอย่าง Transformers ไปหนึ่งรอบ เมื่อเห็นรูป(นางเอกหนัง Transformers)นี้ในหนังสือ Movie Time:

ก็เรียกผมให้ดูว่าเป็นหนังหุ่นยนต์

เข้าใจจำนะลูก

Tuesday, June 19, 2007

Pound = lb. and Ounce = oz. Why?

This is one of the questions that kept me wondering, but not enough to actively look for the answer. Today, my RSS feeder found a short article by the World's Smartest Human Being, Cecil Adams:

"Lb." stands for libra, the basic unit of Roman weight, from which our present-day pound derives. The libra weighed a little under 12 ounces avoirdupois.

"Oz." stands for the Italian onza, ounce. It came into use in the 15th century. Ounce comes from the Latin uncia, a 12th, which is also the source of the term "inch."

Of course, in the end, it does not explain why pound comes from pondo while lb. comes from libra. I guess random accident of human decisions got stuck with us again.

I have read the Straight Dope in physical book format since 1987 and found it very interesting. You might want to visit the website.

Sunday, June 17, 2007

A Debate About Life After Death

Michael Shermer gains my respect as a great proponent and educator against irrational beliefs.

Deepak Chopra is very likely one of the greatest (and very rich) living charlatan of our time. He is a real medical doctor, by the way.

They had a debate about Life after Death. You should be able to guess which side I am on.

A moral of the story is: Even if a person is a real medical doctor, it does not mean that he is not a bullshitter and we should always question authority.

If there is life after death, there is no evidence for it. Given what we have observed in the world, I don't think it's likely there is such a thing. It's not depressing to me that after I die, I would feel exactly like before I was born and that I should live the best/most useful life I can during the short time I have. Many people I talked to don't feel the same way and prefer that there is an afterlife.

Friday, June 08, 2007

Skepticality Podcast


visit Skeptic.com


Everytime I visited the USA, I would always buy the current issues of Skeptic magazine. The magazine is the official publication of the Skeptics Society, a scientific and educational organization of scholars, scientists, historians, magicians, professors and teachers, and anyone curious about controversial ideas, extraordinary claims, revolutionary ideas, and the promotion of science.

I was looking for something interesting to listen to on my computer and mp3 player, and I found out about Skepticality, which is the official podcast of Skeptic magazine. I was very happy to see the podcast archive that should feed me for a year.

There are two things that currently annoy me greatly and make me think that skepticism should be more widely practiced in Thailand:

1. The "Jatukam Ramathep" hype in Thailand.
2. Books such as "ไอนสไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ" which short-change the intricacy and beauty of science in the public's mind by confusing various religious claims with scientific ideas.

In the first annoyance, I am quite pissed that people who claim to be Buddhists blatantly ignore Gautama Buddha's teaching and give in to superstition and worship to attain their well-being. It's as if Buddha never existed and never taught us what he discovered.

For the second annoyance, I usually found gross inaccuracies about what we know about the world through scientific investigation in this type of books. Given the authors' sloppiness about being well-informed and accurate about science, I think it's prudent to assume that they are similarly sloppy about their religion too. The uninformed readers would be fooled by the authors' eloquence and misunderstand our universe in the end. A mind poison, indeed.

Of course, the two annoyances are just the latest fads that reflect our society's preference, and I think the more people consciously become a skeptic, the more we can dispel ignorance and superstition from our society. I firmly believe that democracy critically depends on a large number of informed citizens that can make logical decisions. Sadly such a prerequisite seems to be absent from Thailand.

Anyway, I would like to end on a more positive note and would like to introduce you to a very entertaining video of Michael Shermer giving a talk titled "Why people believe strange things." If your Internet connection is not fast, you would probably want to download the file and play it later.

Thursday, June 07, 2007

M81

Here is a beautiful description of what the M81 galaxy meant to an astronomer when he looked at it.

High resolution pictures and more info about M81 can be found here.

If you are not sure what a galaxy is, you should really check this Wikipedia article.

Billions and billions (and billions...) of galaxies, each with billions and billions (and billions...) of stars. Our Sun is just one of these stars. All life on Earth's surface derive their energy input from the Sun.

By the way, M81 is considered quite close to us at about 12 million light-years away. Now, to put that distance in perspective, it took light 12 million years to travel from M81 to Earth. Meanwhile, the speed of light is so great (to us) that light can travel around the Earth 7 times in one second. (Light travels about 300,000 kilometers per second, or about a billion kilometers per hour.)

We live in a really big universe.

Monday, June 04, 2007

ความสุขใจเล็กๆน้อยๆ

คุณสาธิต (Atrium's system administrator extraordinaire) ส่งเมล์มาบอกผมว่ามี blog สองแห่ง (ที่ไม่ใช่ผมเอง) เขียนถึง SaiJai.net:

http://oatato.exteen.com/20070511/entry
และ
http://pourboire.spaces.live.com/blog/cns!E380E0F17AF2445!7285.entry

ถ้าใครรู้จักคนอื่นๆที่ชอบ SaiJai.net อย่าลืมบอกกันนะครับ หรือถ้ามีคำแนะนำติชมให้ปรับปรุงอะไรก็ช่วยบอกด้วยครับ

SaiJai.net: อุปกรณ์เลี้ยงลูกช่วยลดปัญหาเด็กพ่อแม่ไม่สั่งสอน
SaiJai.net: ดูแลการใช้คอมของลูก แม้คุณจะนั่งอยู่ที่ทำงาน :-)

Design For The Other 90%

“The majority of the world’s designers focus all their efforts on developing products and services exclusively for the richest 10% of the world’s customers. Nothing less than a revolution in design is needed to reach the other 90%.”
Dr. Paul Polak, International Development Enterprises


This website contains very cool products that should ease the suffering of most people in the world. I think many can be used or adapted in Thailand.


My favorites include:
Pot-In-Pot Cooler, which is a simple refridgerator using only water and pottery,
LifeStraw, which is a straw that will filter unclean water into drinking water,
Ceramic Water Filter, which supplies clean drinking water,
One Laptop Per Child, which (will be) a $100 durable laptop suitable for child exploration and learning, and,
Solar Dish Kitchen, which cooks with sunlight.


On a related note, Ancient Persia discovered a way to use the wind to cool their living space using windcatchers. The modern evolution is the planned Burj al-Taqa building in Dubai that will use wind and sunlight to save energy.