Wednesday, March 22, 2006

CorruptionWatch.net Is Now ThaiCorruptionWatch.net

"เราต้องสอนเยาวชนว่า คนโกงเป็นคนที่ไม่มีเกียรติ ไม่ต้องยกมือไหว้หรือไปเคารพ หากเยาวชนคิดแบบนี้ได้ก็เป็นสิ่งดี หากผู้ปกครองของเขาไปโกงคนอื่นมาและเขาถูกเพื่อนๆล้อเลียน เมื่อเขาไปเล่าให้ครอบครัวฟัง ผู้ปกครองของเยาวชนคนนั้น จะรู้สึกโกรธและอับอายแทนลูกหลานของเขา และน่าจะยุติกระทำในสิ่งที่ลูกหลานไม่สบายใจที่ถูกล้อเลียน"

The new URL for CorruptionWatch is ThaiCorruptionWatch.net

The website was not accessible for a while, but now it's back!

"สูตรสู่ความสำเร็จ"

ผมได้รับเมล์ลูกโซ่มาครับ กรุณาอ่านถึงข้างล่างนะครับ


หวัดดีคับ ....
มีข้อความดีๆ มาฝาก .... เรื่องอะไรลองอ่านเอาเองนะ
...
สูตรสู่ความสำเร็จ
ถ้า A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
มีค่าเท่ากับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
แล้วจะพบว่า......
1) H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%
HARD WORK หรือ ทำงานหนัก มีค่าเท่ากับ 98 %
2) K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%
KNOWLEDGE หรือ ความรู้ มีค่าเท่ากับ 96 %
3) L+O+V+E=12+15+22+5 = 54%
LOVE หรือ ความรัก มีค่าเท่ากับ 54 %
4) L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%
LUCK หรือ โชค มีค่าเท่ากับ 47 %

ไม่มีสิ่งใดที่มีค่า 100 % เลยหรือ !!!
แล้วสิ่งใดที่มีค่าเท่ากับ 100 %

- ใช่เงินหรือเปล่า ?……… .... .....ไม่ใช่ !!!!!
(M+O+N+E+Y = 13+15+14+5+25 = 72)

- ความเป็นผู้นำหรือเปล่า ?………ไม่ใช่ !!!!!
(L+E+A+D+E+R+S+H+I+P = 12+5+1+4+5+18+19+8+9+16 = 97)

แล้วอะไรล่ะ ?


A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

ATTITUDE หรือ ทัศนคติ นั่นเอง ที่มีค่าเท่ากับ 100 %
ท่านคิดเช่นนั้นหรือไม่ ทุกปัญหามีทางออก . .
บางทีแค่เพียงแต่เราเปลี่ยน "ทัศนคติ "

ของเราเสียใหม่เท่านั้นเอง มีเพียงแต่ “ทัศนคติ” ของเราเท่านั้น
ที่จะเป็นตัวนำทาง ไปสู่ความสำเร็จในชีวิต และงานที่ทำ

ความคิด & ทัศนคติ
สุดท้าย .... ลงมือทำ


ผมเลยหาคำอื่นๆที่มีค่า 100% อีก ปรากฏว่า คำว่า APOPLECTIC, DUMBFOUND, EMASCULATE, FLUORINE, HEMOGLOBIN, HOSPITAL, IMPOTENCE, INEFFICIENT, LEADERLESS, MUMMIFY, NIHILIST, PUSSY, SALACIOUS, SAVORY, SHIBBOLETH, SHRIEKING, SIMULATE, SLEEPYHEAD, SOCIALISM, SODOMITE, STARFISH, SUFFOCATED, TELEPHONE, TELESCOPE, THIRTY, WHENEVER, WHOLESALE, และWHORISH ก็มีค่า 100% เหมือนกัน (คุณสามารถดูคำอื่นๆอีกหลายร้อยคำโดยดาวน์โหลดไฟล์นี้)

อย่าซีเรียสครับ อย่าซีเรียส :-)

(I found these words by using the list of words from here and wrote a small Python program to process the words. Everything (the word list, the program, and the output) can be downloaded from here.)

Sunday, March 19, 2006

Titus' Combat Training Progress

It has been almost three months since Titus enrolled in my world-famous crime-fighting program.

Today, I taught him how to take down a polar bear using bare hands. The important thing is to avoid getting smacked by the bear and focus on his weak spots. Next week's lessons will include how to take down multiple polar bears using a pair of chopsticks and a few super-hard snowballs.

As usual, Titus learned his lesson well although he has to work on his height a bit to use the various techniques. He can take down a small polar bear his height though. (If you don't see any picture, go to kostuff.blogspot.com)An Interesting Way To Learn Math (Written By A Programmer)

Follow this link.

"The right way to learn math is breadth-first, not depth-first. You need to survey the space, learn the names of things, figure out what's what."

"The right way to learn math is to ignore the actual algorithms and proofs, for the most part, and to start by learning a little bit about all the techniques: their names, what they're useful for, approximately how they're computed, how long they've been around, (sometimes) who invented them, what their limitations are, and what they're related to. Think of it as a Liberal Arts degree in mathematics."

"Why? Because the first step to applying mathematics is problem identification. If you have a problem to solve, and you have no idea where to start, it could take you a long time to figure it out. But if you know it's a differentiation problem, or a convex optimization problem, or a boolean logic problem, then you at least know where to start looking for the solution."I learned most of the math I know that way. Mainly because, deep down, I know I suck at all the math details and I'm more useful to other people as a human indexer of mathematical technologies for my friends and students. Right now, I'm learning Bayesian statistics for mathematical modelling for my friends' projects.

Life is short, Mathematics lasts forever.

Tuesday, March 14, 2006

Patriotic Dog!


Boong-kee (บุ้งกี๋), my in-laws' dog, is showing his support for the demonstrators at Sanam-Luang and the parliament.

Yes, it's Boong-kee, not Boonklee, who is ethical enough to places the society's benefits over his own.

I guess calling some people a dog would be a grave insult to the dog species.

Thursday, March 09, 2006

Animations Of Various Engines
I remember that when I was in highschool, I must remember how various car engines work to pass some stupid tests. That was totally painful and not at all fun.

Today I found this web site showing very cool animations of how various types of engine work.

Learning is fun again.

I guess having to know something to pass a test is not a good way to learn things. Learning should be a reward, not a duty.

Tuesday, March 07, 2006

Dear Singaporean Friends

Dear Singaporean Friends,

I've always admired your country for its effective transformation from abject poverty to a first-class country in only a few decades. I've always admired your diligence and work ethics whenever I have a chance to work with you. Whenever I visited your country, I feel very safe and welcome wherever I went.

Your society is perceived to be quite free of corruption. I admire this greatly, given that Thailand is down there in the list at #59 and your country is near the top at #5. There are some complaints about relative lack of freedom of speech, but most of you seem to accept that as a price for a stable, prosperous society. This works as long as your government is relatively benign.

However, I have some concerns of my own to share with you. I don't mind Singaporean investments in my country as long as they are governed by high standard of ethics. However, the recent Temasek's buy-out of Shin Corporation reeks of somthing quite rotten.

Many people perceived, rightly or wrongly, that Temasek is colluding with our Prime Minister to rip off Thai people of strategic assets. The way the deal was structured suggested elaborate financial shenanigans planned ahead by the parties involved.

This shook my good-feeling toward Singapore greatly.

I think Thailand and Singapore should be friendly neighbors that can complement each other in many areas. I have no problem with Singaporeans. You are all welcome whenever you come here. I have a favor to ask you though: Could you please not support ripping off Thai people? Please ask for explanations from your government about this deal.

Corruption is contagious. If your country contracts Thailand's corruption and your government can act without accountability, your life might be drastically less stable and less prosperous in a few short years. That is something that none of us wants.

So, please help both Thailand and Singapore by demanding high standard of ethics from your government. Please don't let your government bend moral rules for financial gains.

Thank you,

Your Thai Friend.

Do You Hear The People Sing?
One of my favorite songs from Les Miserables.

คำอธิบายภาษาไทยที่นี่
(If you want a description in Thai, see this link.)

Do you hear the people sing?
Singing a song of angry men?
It is the music of a people
Who will not be slaves again!
When the beating of your heart
Echoes the beating of the drums
There is a life about to start
When tomorrow comes! ...

Full lyrics can be found here.

Of course, Thai demonstrators on March 5, 2006 were much more peaceful than those in Les Miserables.