Wednesday, May 30, 2007

กฏแห่งกรรม* มีจริง แต่เกิดจากคน ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ถ้าปล่อยไปตามยถากรรม รอให้คนชั่วตายไปก่อนได้รับโทษ กฏแห่งกรรมก็จะไม่ทำงาน
ผมเชื่อว่า กฏแห่งกรรมเป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้น (emergent property) เมื่อสมาชิกในสังคมมีความเป็นมนุษย์ถึงระดับหนึ่ง
กฏแห่งกรรมไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เราเพียงหวังพึ่ง แล้วก็จะดลบันดาลให้มีผล

สมาชิกในสังคมดี -> กฏแห่งกรรมทำงานเสมอๆ (ทำดี highly correlated กับ ได้ดี) -> สังคมดี
สมาชิกในสังคมไม่ค่อยดี -> กฏแห่งกรรมทำงานเป็นบางครั้ง (ทำดี somewhat correlated กับ ได้ดี) -> สังคมไม่ค่อยดี
สมาชิกในสังคมแย่ -> กฏแห่งกรรมไม่ทำงาน (ทำดี uncorrelated กับ ได้ดี) -> สังคมแย่
สมาชิกในสังคมเลว -> กฏแห่งกรรมทำงานแบบกลับข้าง (ทำชั่ว highly uncorrelated กับ ได้ดี) -> สังคมเลว

--- - ---- - ----- ---------
*Of course, "กฏแห่งกรรม" in a trivial sense of causality already exists, since we live in a reasonably predictable universe governed by physical laws, not an arbitrary universe like Harry Potter's.hakia Search Engine

I found a new search engine called "hakia" that seems not to be worse than Google and seems to be better at handling natural questions (such as "How to stream flash video from website?", "How to find the age of the universe?", etc.)

So, if you search for information a lot, you might find this useful. You can see the examples above the search box for more ideas.

Tuesday, May 22, 2007

Titus the Artist & Tatia the BullyYes, my wife updated her Tabblo again. You can see Titus' water color painting here. Also, Tatia's crime was reported here.

Thursday, May 17, 2007

Evidences For Life's Common Ancestors & The Tree Of Life

A good friend of mine asked me what evidences I have for my belief in the idea that all living things on earth have common ancestors. This is an excellent question since it's very important to base our judgement about reality on good evidences, or we can easily be led astray by our commonsense, biases, and other extremely appealing ideas that don't match reality.*

My specific belief is this: All living things on Earth descend from one or small number of groups of ancestors. (I would like to say one group, but I'm open to the possibility that there are unknown life forms that have independent ancestors, distinct from our group.)

For this particular belief, a very good summary of evidences can be be found here (29+ Evidences for Macroevolution: The Scientific Case for Common Descent.)

Also, a very informative depiction of known life on Earth can be found at the Tree of Life Web Project. Make sure that you read this page about the interpretation of the image.

An implication of the belief is that I am a (mostly distant) relative of bacteria, mushrooms, blue-green algae, jasmine rice, earth worms, monitor lizards, cows, starfish, mangoes, octopuses, fire ants, bees, dogs, monkeys, gorillas, parrots, sharks, triceratops, T-Rexes, the slaves that built the pyramids, Ghenghis Khan, and you, the reader.

Another implication that if there are extra-terrestrial beings (which I really hope there are, although I don't have any evidence for that yet) it's very unlikely for them to look very similar to us. Even if we and ET have the same common ancestors, that ancestors must have come to earth billions of years ago and will have enough time to evolve into us and myriads forms of animals and plants. Similarly, the ET would descend from the common ancestors over the similarly long time period. So, Captain Kirk in Star Trek should not be able to mate with those ET chicks if he is not really, really into inter-planetary bestiality. (Same reasoning applies to Superman and Lois Lane.**)

Yet another implication is that human is not the apex of evolution. There will be other lifeforms in the billions of years ahead if we don't destroy all life first. We are the first Earth lifeform that can destroy all life on Earth using our technology, but we are not necessarily the best lifeform. To think that we are the peak of all possible lifeforms is just extremely arrogant.

Finally, my body is made of atoms from things (living/dead, never-alive) from the past. Therefore, I also believe that when I die, some atoms that used to be me will be recycled into other living things in the future but the atoms won't carry any of my memory there, since my memory is not stored in specific atoms, but in the patterns of how atoms are arranged. This is supported by the fact that, atoms inside my bodies are very likely to have been in bodies of people of the past, yet I don't share their memory. Conversely, with very high probability, atoms that are in my body now weren't the same atoms that were in my body when I was a child, yet I still remember many things from my childhood. This gives me a hope that, in principle, human can preserve identity/memory by capturing the memory patterns and upload them to more permanent substrate and become relatively immortal.

--- - ---- - ----- ---------
* The great Richard Feynman summed it up (in this book) thus: "... there are many reasons why you might not understand [an explanation of a scientific theory] ... Finally, there is this possibility: after I tell you something, you just can't believe it. You can't accept it. You don't like it. A little screen comes down and you don't listen anymore. I'm going to describe to you how Nature is - and if you don't like it, that's going to get in the way of your understanding it. It's a problem that [scientists] have learned to deal with: They've learned to realize that whether they like a theory or they don't like a theory is not the essential question. Rather, it is whether or not the theory gives predictions that agree with experiment. It is not a question of whether a theory is philosophically delightful, or easy to understand, or perfectly reasonable from the point of view of common sense. [A scientific theory] describes Nature as absurd from the point of view of common sense. And it agrees fully with experiment. So I hope you can accept Nature as She is - absurd.

I'm going to have fun telling you about this absurdity, because I find it delightful. Please don't turn yourself off because you can't believe Nature is so strange. Just hear me all out, and I hope you'll be as delighted as I am when we're through."


**Larry Niven wrote a very funny essay called "Man of Steel,Woman of Kleenex" on the problems involved when Superman and Lois Lane try to mate.

Two Ways To Combat Ignorance Promulgated By Religious Fundamentalists

Lately, religious fundamentalists of all types are trying to force schools in many countries to either stop teaching evolution as an explanation of how life and species were formed, or to spend equal time teaching nonsense that is amply contradicted by evidences.

Here are two ways to combat such vile attempts:

1. A rational way: Explain the frequently misunderstood aspects of evolution, and,
2. A sublime way: Convert the infidels to the Church of the Flying Spaghetti Monster.

If you are interested in evolution, you can start here.

The book that changed my view of how the world came to be is The Blind Watchmaker, by Richard Dawkins. I read it when I was 19 and I'm so glad I did. Dawkins wrote in the book: "I want to persuade the reader, not just that the Darwinian world-view happens to be true, but that it is the only known theory that could, in principle, solve the mystery of our existence."

You can learn more about the Church of the Flying Spaghetti Monster here (Wikipedia), here (Uncyclopedia), and here (the official website.)

Tuesday, May 15, 2007

รำลึกถึงคนดี

ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ เคยให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ไว้ครั้งหนึ่งว่า “นายปรีดีไม่เคยให้ของขวัญมีค่าแก่ฉันเช่นสามีหลายท่านกระทำกัน แต่ภายหลังวายชนม์ฉันค้นเอกสารได้พบพินัยกรรมที่นายปรีดีเขียนด้วยลายมือตนเอง ลงวันที่ 2 มกราคม 2509 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดฉัน จึงทำให้ฉันได้รับบำเหน็จตกทอดนายปรีดีเป็นเงิน 123,960 บาท ขณะนี้มีชีวิตอยู่ นายปรีดีได้รับบำนาญเดือนละ 4,132 บาท ดังนั้นฉันจึงได้รับบำเหน็จตกทอด 30 เท่าของบำนาญ เมื่อฉันรำลึกถึงความหลังคราใดก็รู้สึกซาบซึ้งที่นายปรีดีได้เสียสละและไม่เห็นแก่ตัว ให้ความไว้วางใจฉันอย่างเต็มที่ และอดภูมิใจไม่ได้ว่าเป็นภริยานักการเมืองที่มุ่งบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรโดยมิเคยฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือกอบโกยผลประโยชน์เพื่อตัวเองและครอบครัวเลย”

ถ้ามีโอกาส ลองเข้าไปดูเว็บสถาบันปรีดี พนมยงค์ นะครับ ลองดูความคิดเรื่องคอคอดกระเมื่อปี 2501 แล้วจะตกใจว่าราคากี่บาท

Tuesday, May 08, 2007

Nuclear (Fission) Power To The Rescue?

I am very interested in this article proposing that appropriate nuclear fission reactors (fast reactors) can provide all the energy we will foreseeably need.

I'm brushing up my rusty nuclear physics knowledge to see if it's plausible.

The abstract reads:

"Nuclear fission energy is as inexhaustible as those energies usually termed "renewable", such as hydro, wind, solar, and biomass. But, unlike the sum of these energies, nuclear fission energy has sufficient capacity to replace fossil fuels as they become scarce. Replacement of the current thermal variety of nuclear fission reactors with nuclear fission fast reactors, which are 100 times more fuel efficient, can dramatically extend nuclear fuel reserves. The contribution of uranium price to the cost of electricity generated by fast reactors, even if its price were the same as that of gold at US$14,000/kg, would be US$0.003/kWh of electricity generated. At that price, economically viable uranium reserves would be, for all practical purposes, inexhaustible. Uranium could power the world as far into the future as we are today from the dawn of civilization—more than 10,000 years ago. Fast reactors have distinct advantages in siting of plants, product transport and management of waste."

I have a bias in that I really want solar (thermal and electric) energy to succeed because Thailand has plenty of sun light. Also, we would be using the Sun as our nuclear (fusion) reactor situated 150,000,000 km away instead of a nuclear (fission) reactor a few tens to hundreds km away. However, if this fast reactor approach is feasible and safe enough, it deserves serious consideration for future energy production.

Saturday, May 05, 2007

บทความแนะนำเรื่องการใส่พุทธศาสนาไว้ในรัฐธรรมนูญ

บทความเต็มอยู่ที่นี่ครับ (อย่าลืมซื้อเนชั่นสุดสัปดาห์เพื่อสนับสนุนหนังสิอพิมพ์ที่เข้าท่า)

ข้อความน่าสนใจ:

"ถ้า พูดตรงไปตรงมา เราไม่ มีศาสนาพุทธเป็น ศาสนาประจำใจ ดูจาก อาชญากรรม ดูจาก ปัญหาคอร์รัปชัน ความ รุนแรงใน ครอบครัว การพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์งมงาย ถ้า บัญญัติใน รัฐธรรมนูญจะ ทำให้ เรามองปัญหาผิดเป้า คือไปเรียกร้องแต่รัฐบาล เมื่อบัญญัติใน รัฐธรรมนูญแล้ว กฎหมายออกมาอย่างโน้นอย่างนี้ แต่ประชาชนยังไม่ได้ ทำอะไรเลย แค่เรื่องทำให้ วัดปลอดเหล้า รัฐบาลจะ ทำอะไรได้ ไหม ใน เรื่องนี้ อาตมาคิดว่าทำได้ น้อย เรื่องนี้เป็น เรื่องปกติมาก ที่วัดจะ มีการกินเหล้ากันใน เทศกาลผ้าป่า กฐิน งานวัด งานศพ ถามว่า รัฐ ตำรวจ จะ ทำอะไรใน เรื่องนี้ได้ ไหม ไม่ได้ นะ คนที่จะ ทำได้ คือพระและ ชุมชน แต่ตอนนี้ชุมชนอ่อนแอ พระก็ไม่ มีกำลัง"

"คือเรากลัวแต่ศาสนาอื่น แต่เราไม่ ตระหนักเลยว่า เราซึมซับวัตถุนิยม บริโภคนิยมมา แล้ว เวลานี้บริโภคนิยมเผยแพร่ไปทั่ว ปัญหาที่เป็น สิ่งคุกคามพุทธศาสนาไม่ใช่ ศาสนาอื่น แต่เป็น วัตถุนิยม ศาสนาจตุคามรามเทพ หรือ ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สะท้อนความ อยากจะ รวย อยากจะ มั่งมีมากๆ มีกูไว้ไม่ จน นี่คือคำขวัญของจตุคามรามเทพ"

"คนไทยอยากรวย และ นี่คือความไม่ พอเพียง นี่คือสิ่งที่ทำลายพรหมจรรย์ของพระสงฆ์ นี่คือสิ่งที่ทำลายคุณธรรมของคนไทย เรามีคอร์รัปชัน มีการฆ่ากัน ปล้นจี้กัน นี่คือบริโภคนิยม วัตถุนิยม ถามว่า ตรงนี้เราเห็นเป็น ปัญหาหรือ เปล่า ตรงนี้ไม่ใช่ ใครทำนะ เราทำกัน เอง ตรงนี้รัฐบาลช่วยได้ น้อย"

"ตอนนี้เรากำลังหวังทางลัด เหมือนคนที่อยากจะ รวย แต่ไม่ ทำงาน ได้ จตุคามรามเทพมาดีแค่ไหน ก็ไม่ มีทางรวยได้ อย่างแท้จริง คนที่เป็น ห่วงพระพุทธศาสนา ก็อยากได้ ทางลัด ยืมมือรัฐเข้า มาจัดการ แต่อาตมาคิดว่าไม่ได้ แก้ปัญหา เพราะ ว่าชาวพุทธเราตั้งแต่คณะสงฆ์ลงมา ปล่อยปละละเลยไม่ สนใจ เพราะ ฉะนั้น ถ้า เราไม่ ทำตรงนี้ แม้รัฐจะ ปรารถนาดีอย่างไร ก็ทำไม่ได้"

"อาตมาคิดว่า แทนที่จะ หันไปมองรัฐว่ารัฐควรจะ ทำอะไรบ้าง ควรถามตัวเองว่า เราชาวพุทธจะ ทำอะไรได้ บ้าง เป็น ไปได้ ไหม วัดที่มีเงินเยอะๆ หลายพันล้าน หมื่นล้าน จะ เผื่อแผ่ไปยัง วัดที่ยากจน ให้เขา มีการอบรมพระเณรให้ ดีขึ้น เมืองไทยเวลานี้ไม่ได้ ขาดเงิน ใน วงการคณะสงฆ์ไม่ได้ ขาดเงิน ไม่ จำเป็นต้องได้ เงินจาก รัฐแม้แต่สตางค์แดงเดียวก็ได้ เพราะ ว่าเงินทำบุญ เงินที่ได้จาก ญาติโยม มากมายมหาศาล"

"แต่เราไม่ แบ่งกัน เราไม่ได้ใช้ใน ทางที่ถูกต้อง คือเราไปสร้างวัตถุ แต่เราไม่ สร้างพระเณร เราไม่ใช้ใน การอบรมการศึกษาเยาวชน แล้ว พอมีปัญหา เราก็บอกว่า รัฐบาลช่วย หน่อย รัฐบาลต้อง เข้มแข็งกว่านี้ อาตมาคิดว่าตรงนี้เป็น การมองแบบไม่ ตรงจุด"

Wednesday, May 02, 2007

One More Step Toward My Cyborg Future!

This IBM's report indicates that their scientists used the 4096-processor BlueGene/L supercomputer to simulate 8 million neurons of mouse brain with 6,300 synapses per neuron at 1/10 the real-time speed.

Human brain has about 100,000 million neurons, so there is a factor of 12,500 in the number of neurons to go, and a factor of 10 for the simulation speed. Let's say we need 1,000,000 times more computing power to simulate the human brain in real time, that will take only 20 doublings in processing power to achieve. Therefore, a supercomputer in 20-30 years might be able to simulate a human brain!

Further understanding of how the states of the brain are stored in neuron configurations, and how to read the state of a living human and upload the state to the simulator would be the limiting steps in our ability to backup our brain states.

Hopefully, in the next few decades, nanotech + biotech will allow us to either repair our biological body or build a more durable artificial body for our backup brain states.

I think if I can live another 40-50 years, I will be able to upload and backup myself repeatedly to live for a really long time.


I might as well dream a little bit more. I might even download my brain to a diplodocus body with Titus in an allosaurus body and we can really walk with the dinosaurs. Maybe I can live for a while in a plesiosaur body to reduce my fear of the ocean. :-)