Monday, June 30, 2008

บทกวีคารวะ คคส.

วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ คตส. (คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ) จะทำงานนะครับ

คตส. เป็นองค์กรที่ทำงานด้วยความกล้าหาญ สุจริต และโปร่งใสตลอดเกือบสองปีที่ผ่านมา นับเป็นอาวุธสำคัญที่ต่อสู้กับความทุจริต ไม่ถูกต้องในบ้านเมืองเรา (สรุปงานของคตส. ที่นี่ และนี่ครับ)

ท่านเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้มอบบทกวีคารวะ คตส. ไว้ดังนี้ครับ:


๏ คารวะ คตส. ๏ 


๏ คารวะคณะท่านผู้หาญกล้า 
ถือคบไฟป้องฝ่ากลางห่าฝน 
บุกวิบากขวากหนามไม่จำนน 
กันดารแดนก็จะด้นแดนกันดาร 


๏ กลางเถื่อนถ่อยสำแดงแห่งทุรยุค 
ท่านได้ปลุกสัจธรรมความกล้าหาญ 
ที่ใดมีหยาบช้าส่ำสามานย์ 
ที่นั้นมีมือผสานเข้าค้านคัด 


๏ ยุคอภิมหาธนาธิปไตย 
เอาเงินเป็นบาตรใหญ่เปล่งไตรตรัส 
แข็งเท่าแข็งแกร่งเกินเอาเงินงัด 
พลิกอสัตย์เป็นสัตย์ทุสาระยำ 


๏โลกไม่มีหลักประกันให้คนกล้า 
คนอยู่หน้าจะต้องล้มต้องจมคว่ำ 
คือความจริงแจ่มชัดคือสัจธรรม 
กว่าแสนส่ำสาธารณ์จักหมดไป 


๏ คือนักรบผู้กล้าของแผ่นดิน 
ผู้ปักปิ่นตราชูกู้ยุคสมัย 
ฉีกหน้ากากกระชากม่านโจรจัญไร 
ให้คนได้รู้เหตุเห็นเท็จจริง 


๏ คารวะคณะท่านผู้หาญกล้า 
กลางฝนห่าก็ฝ่าหนอดทนยิ่ง 
ดอกไม้ใจล้านล้านใจประไพพริ้ง 
มอบเป็นมิ่งมงคลด้วยคารวะฯ 
...........................................  
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 
พฤ. ๒๖/๖/๕๑

Thursday, June 26, 2008

รวมข่าววิทยา{ศาสตร์|การ}

ภาษาไทยไปที่นี่ครับ: http://www.foosci.com
ภาษาอังกฤษ: http://esciencenews.com

อ่านกันไม่หวาดไม่ไหว

Tuesday, June 24, 2008

ไปไหนมาสามวาสองศอก

ไปไหนมาสามวาสองศอก = ตอบไม่ตรงคำถาม

เช่น:

สว. คำนูณ สิทธิสมาน: "ผมขอตั้งคำถามว่า 1 รัฐบาลนี้สละสิทธิ์ที่จะรื้อฟื้นคดีเขาพระวิหารใช่หรือไม่ และ 2 ครม.รับรองแผนที่และการขึ้นทะเบียนมรดกโลก ซึ่งจะถือเป็นการสละสิทธิ์ ที่ไทยเคยสงวนเอาไว้ตั้งแต่ปี 2505 ใช่หรือไม่ "

"นายก" สมัคร สุนทรเวช: ผมมีตระกูลสูงส่ง ผมจงรักภักดี ผมเป็นนายกตัวจริง ผมไม่เป็นนอมีนี ผมมีความสามารถเป็นนายกได้ บลา บลา บลา เฮงซวยไม่เป็นคำหยาบ บลา บลา บลา ผมเป็นนักการเมืองมาค่อนชีวิต รัฐบาลทำงานทุกวันนะครับ บลา บลา บลา

ผมฟังนายสมัครแล้วจะหัวเราะตาย อย่างนี้ไม่ต้องมีนายกหรอก ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย

ผมเข้าใจได้ว่ากัมพูชาย่อมต้องการสิทธิ์เด็ดขาดในเขาและปราสาทพระวิหาร ที่ผมไม่เข้าใจคือทำไมผู้บริหารประเทศไทยต้องปกปิดข้อมูลจากสภาและประชาชนด้วย

Friday, June 20, 2008

I'm an Uber Cool Nerd King!

My former student (and sometimes Starcraft partner) Krit sent me two links to test my nerdiness.  (Ha ha, I have no idea why he thinks I'm a nerd--must be my healthy obsession with Starcraft, mathematics, physics, biology, technology, science fiction, and other supercool topics.)

Anyway, I think I should brag my test scores:


NerdTests.com says I'm an Uber Cool Nerd King.  What are you?  Click here!


and


I am nerdier than 95% of all people. Are you a nerd? Click here to find out!

Thursday, June 12, 2008

A Briliant Description of Relativity

I found this funny and instructive: Albert Einstein's Theory of Relativity, In Words of Four Letters or Less!  

(Keep in mind that Al = Albert Einstein, Herb = Hermann Minkowski, Izzy = Isacc Newton, and Ari = Aristotle.)