Tuesday, February 03, 2009

รีบเล่นกลนี้ให้เด็กๆดู เผื่อหาอุปกรณ์ยากขึ้น


หาอุปกรณ์เก็บไว้ก่อนก็ดีนะครับ ไม่รู้ว่าจะหายากในอนาคตไหม:


ผมไม่รู้ว่าเหรียญใหม่จะใช้ได้ไหม ถ้าได้ก็ดี ถ้าไม่ได้ก็ควรตุนเหรียญเก่าไว้เล่น


No comments: