Tuesday, September 29, 2009

คุณว่าถ้านายสมัคร สุนทรเวช และนายนพดล ปัทมะมีชีวิตในสมัยสมเด็จพระนเรศวร พวกเขาจะถูกกุดหัวแล้วหรือยัง?

ผมเคยเขียนถึงนายนพดล ปัทมะ (นพดล ปัทมะ: มันโง่หรือมันเลว) และนายสมัคร สุนทรเวช (ไปไหนมาสามวาสองศอก, What's Going On In Thailand?, Thailand's Puppet Prime Minister?) มาแล้วในบล็อกนี้

วันนี้เป็นวันที่ 448 หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่ารัฐบาลที่มีนายสมัครเป็นนายก และนายนพดลเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ ทำผิดรัฐธรรมนูญ เพราะไปลงนามยกประโยชน์ส่วนรวมของประเทศให้กับต่างชาติ โดยหลีกเลี่ยงการตรวจสอบโดยสภาและประชาชน

วันนี้ป.ป. ช. (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ชึ้มูลความผิดนายสมัครและนายนพดลให้ทำการถอดถอนและดำเนินคดีอาญาแล้วครับ (ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะถอดถอนอย่างไร เพราะมันทั้งสองก็หลุดจากตำแหน่งไปแล้ว หวังแต่ว่าศาลจะตัดสินลงโทษก่อนพวกมันป่วยตาย ให้จารึกเป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูลนะครับ)

พรุ่งนี้หนังสือพิมพ์คงมีคำแถลงของป.ป.ช.เต็มๆ ตอนนี้มีแค่ข่าวสั้นๆอันนี้ ผมตัดบางส่วนมาให้ดู:

“และยังมีพยานหลักฐานแสดงว่านายนพดลมีมูลเหตุจูงใจอื่นแอบแฝงอยู่ ว่าจะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการได้โดยปราศจากการตรวจสอบของรัฐสภาที่ประกอบด้วยสมาชิกฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่านายนพดลรู้อยู่แล้วถึงความเสียหายที่เกิดจากสภาวะสุ่มเสี่ยงต่อผลกระทบในเรื่องอาณาเขตของประเทศไทย และผลกระทบทางสังคมที่จะเกิดขึ้นจากการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก ดังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มีเจ้าหน้าที่ชี้ให้เห็นถึงผลเสียเรื่องนี้แต่นายนพดลไม่ฟัง จึงมีการวิพากษ์กันอย่างกว้างขวางโดยนักวิชาการ นักการเมือง ตลอดจนสื่อมวลชน แต่คำวิพากษ์ดังกล่าวกลับถูกนายนพดลตอบโต้อย่างรุนแรง”

“จากสภาวะสุ่มเสี่ยงต่อผลกระทบในเรื่องอาณาเขตของประเทศไทยและผลกระทบทางสังคมของการลงนามในร่างคำแถลงการณ์ร่วมตลอดจนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลงนามดังกล่าวทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า นายนพดลกระทำไปโดยรู้อยู่แล้วเป็นอย่างดีในความเสียหายดังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงถือว่าในการปฏิบัติหน้าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของนายนพดล กระทำไปเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศไทยและคนไทยทุกคน นายนพลดจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157”

"ส่วนกรณีของนายสมัคร ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ต้องทราบดีถึงความอ่อนไหวของประเด็นซึ่งจะทำให้เกิดสภาวะสุ่มเสี่ยงต่อผลกระทบในเรื่องอาณาเขตและวิกฤตการณ์ทางสังคม อนึ่ง นายสมัครยังเป็นฝ่ายขอให้นายนพดลดำเนินการเพื่อช่วยเหลือนายฮุน เซ็น ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 27 ก.ค.2551 ซึ่งการนำผลประโยชน์ของประเทศชาติมาใช้เป็นเครื่องมือหาเสียงของพรรคการเมืองต่างประเทศอย่างนี้ หากมองถึงสถานะของนายสมัครที่ได้รับความไว้พระราชหฤทัยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว เห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อที่จะมีนักการเมืองไทยคนใดจะมีความคิดเช่นนี้ นายสมัครจึงมีเจตนาร่วมกระทำผิดกับนายนพดล โดยให้ถอดถอนบุคคลทั้ง 2 ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 270 ด้วย"

No comments: