Tuesday, June 24, 2008

ไปไหนมาสามวาสองศอก

ไปไหนมาสามวาสองศอก = ตอบไม่ตรงคำถาม

เช่น:

สว. คำนูณ สิทธิสมาน: "ผมขอตั้งคำถามว่า 1 รัฐบาลนี้สละสิทธิ์ที่จะรื้อฟื้นคดีเขาพระวิหารใช่หรือไม่ และ 2 ครม.รับรองแผนที่และการขึ้นทะเบียนมรดกโลก ซึ่งจะถือเป็นการสละสิทธิ์ ที่ไทยเคยสงวนเอาไว้ตั้งแต่ปี 2505 ใช่หรือไม่ "

"นายก" สมัคร สุนทรเวช: ผมมีตระกูลสูงส่ง ผมจงรักภักดี ผมเป็นนายกตัวจริง ผมไม่เป็นนอมีนี ผมมีความสามารถเป็นนายกได้ บลา บลา บลา เฮงซวยไม่เป็นคำหยาบ บลา บลา บลา ผมเป็นนักการเมืองมาค่อนชีวิต รัฐบาลทำงานทุกวันนะครับ บลา บลา บลา

ผมฟังนายสมัครแล้วจะหัวเราะตาย อย่างนี้ไม่ต้องมีนายกหรอก ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย

ผมเข้าใจได้ว่ากัมพูชาย่อมต้องการสิทธิ์เด็ดขาดในเขาและปราสาทพระวิหาร ที่ผมไม่เข้าใจคือทำไมผู้บริหารประเทศไทยต้องปกปิดข้อมูลจากสภาและประชาชนด้วย

No comments: