Tuesday, July 08, 2008

นพดล ปัทมะ: มันโง่หรือมันเลว

"Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity."

"He ain't stupid, the f*cker's evil."
--Anonymous

นพดล ปัทมะ ได้ทุนเล่าเรียนหลวง ไปเรียนกฏหมายที่อังกฤษ กลับมาเป็นทนายรับใช้ทักษิณ ชินวัตร อย่างแข็งขัน  ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเมื่อพรรคพลังประชาชน  (ซึ่งเป็นพรรคตัวแทนนอมินีของพรรคไทยรักไทย ที่ถูกยุบไปเนื่องจากเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข) ได้จัดตั้งรัฐบาล

นพดล ปัทมะ ไปทำการตกลงแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชาโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากสภา และประชาชน  กระทำอย่างลึกลับ และรวดเร็ว เมื่อมีคนทักท้วงว่าประเทศไทยอาจจะเสียประโยชน์ ก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง เขาเก่งและดี ประเทศไทยไม่เสียอะไร

วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินดังนี้:

ประเด็นที่หนึ่ง คำแถลงการณ์ร่วมไทย - กัมพูชา หรือ Joint Communique ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 เป็นหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ โดยมติเอกฉันท์วินิจฉัย คำแถลงการณ์ร่วมไทย - กัมพูชาฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 มีลักษณะครบองค์ประกอบของความเป็นสนธิสัญญาตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสิทธิสัญญา ค.ศ. 1969 และเป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 11/2542 และที่ 33/2543 จึงเป็นหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190

ประเด็นที่สอง หนังสือสัญญาดังกล่าวเป็นหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 วรรคสอง ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ โดยมติ 8 ต่อ 1 เสียง วินิจฉัยชี้ขาดว่า คำแถลงการณ์ร่วมไทย - กัมพูชา หรือ Joint Communique ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 เป็นหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรคสอง ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา


นพดล ปัทมะ เป็นนักกฏหมาย เป็นรัฐมนตรี แต่ทำผิดกฏหมายที่น่าจะทำให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์ทางอธิปไตยและอาณาเขต ไม่ยอมให้มีการตรวจสอบข้อตกลงที่ทำกับต่างประเทศ

นพดล ปัทมะ โง่งี่เง่า ที่ผิดพลาดอย่างนี้ หรือเขามีผลประโยชน์ทับซ้อน ในการเจรจาผลประโยชน์ทางธุรกิจของเจ้านายเก่าของเขา ที่เข้าขอสัมปทานและสิทธิอื่นๆในกัมพูชา จึงแกล้งโง่ งุบงิบเอาผลประโยชน์ของชาติ ไปแลกผลประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวก ทรยศเพื่อนร่วมชาติอย่างชั่วร้าย ใจดำที่สุด

นพดล ปัทมะ ได้ทุนเล่าเรียนหลวง เรียนกฏหมายจากอังกฤษ ผมคิดว่าเขาไม่โง่

คนตั้งใจขายชาติ สมควรประหารไหมครับ

2 comments:

Moss said...

ผมว่าน่าจะเป็นอย่างหลังนะ
ส่วนการตัดสินให้ผลตอบแทนเค้าเนี่ย
คิดไปไม่รู้จะมีอะไรเป็นไปได้หรือเปล่า
เพราะ ที่นี่ประเทศไทย

Ko Saipetch said...

ก็ต้องฟ้องอาญาต่อไปครับ อาจมีโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต