Friday, January 23, 2009

อย่าใช้ Firefox ยื่นแบบภาษีทางเน็ต

ปีที่แล้วผมยังใช้ Windows XP อยู่และได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 ที่เว็บกรมสรรพากร สำเร็จอย่างน่าประทับใจ

ปีนี้ผมใช้ Mac และใช้ Firefox 3 เข้าไปยื่นแบบอีก ปรากฏว่าพอถึงหน้าที่ให้กรอกเงินปันผลจากบริษัทต่างๆ ผมก็สามารถกรอกข้อมูลได้ แต่พอกดว่าเสร็จ ข้อมูลที่กรอกเข้าไปไม่ถูกใส่ไปในการคำนวณ เนื่องจากหน้าจอปีนี้ต่างจากปีที่แล้ว ผมเลยไม่รู้ว่าถ้าไม่มีปัญหาจะเป็นอย่างไร ผมงงอยู่พักใหญ่ และกลัวว่าผมจะยื่นแบบได้อีกหรือเปล่า

ผมเลยไปหาคอมที่มี Windows XP และใช้ Firefox 3 กรอกข้อมูลอีก ก็มีปัญหาเดิม

ในที่สุดเลยใช้ Internet Explorer บน Windows XP กรอก ปรากฏว่ากรอกผ่านทุกขั้นตอนในที่สุดครับ

ผมเขียนบันทึกไว้เผื่อจะช่วยประหยัดเวลาใครที่จะยื่นแบบผ่านเว็บไซต์ และเผื่อว่าปีหน้าเว็บกรมสรรพากรจะทำงานกับ browser อื่นๆบ้าง

No comments: