Tuesday, January 20, 2009

ศุนย์ข้อมูลนักการเมืองไทย

มีข้อมูลเกี่ยวกับนักการเมืองไทยให้ค้นหาได้ครับ

ที่ผมชอบเป็นพิเศษคือแผนผังการเมืองไทย (Timeline) ที่จัดเรียงเหตุการณ์ทางการเมืองตั้งแต่พ.ศ. 2475 และตัวอย่างนักการเมืองที่ต้องโทษ

No comments: