Thursday, November 15, 2007

หวยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (หรือทำไมผมควรจะหยุดรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองไทย)


ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง* ผมว่าเราสามารถมองการหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าคล้ายๆกับการเล่นหวย** ด้วยเหตุผลดังนี้

1. โอกาสที่จะถูกหวยน้อยมาก
2. คนซื้อหวย เพราะไม่มีหนทางจะร่ำรวยแบบอื่น
3. มีเจ้ามือหวยคอยรับผลประโยชน์จากการเล่นหวยของเรา
4. หลายคนบอกว่าเล่นหวยแล้วสนุก หรือดีกว่าอยู่ปล่าวๆ
5. หลายคนมักจะสำคัญตนผิดว่ามีเลขเด็ด หรือมีเคล็ดลับในการทำให้หวยออกให้ถูก
6. หลายคนเล่นหวย เพราะหวังผลเลิศ กะจะรวยโดยไม่ทำงาน

คุณเห็นด้วยไหมว่าการแก้ปัญหาตามเหตุตามผล แทนที่จะไปทำพิธีไสยศาสตร์น่าจะมีโอกาสสำเร็จมากกว่า
--- - ---- - ----- ---------
*ด้วยหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ผมว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยดลบันดาลอะไรให้หรอกครับ บางคนอาจจะบอกว่าถ้าไม่เคยเห็นอะไรไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่มี พูดแบบนั้นก็ถูก แต่ว่าผมก็ไม่เคยเห็นช้างบินได้เหมือนกัน ผมก็เลยดิดว่าผมควรดำเนินชีวิตไปด้วยสมมุติฐานว่าไม่มีช้างบินได้ดีกว่า เนื่องจากน่าจะใกล้สภาพความจริงของธรรมชาติจักรวาลมากกว่า ไว้ถ้ามีหลักฐานว่าช้างบินได้จริงๆอย่างแน่ชัดค่อยปรับความเชื่อ อีกอย่างก็คือการที่บอกว่าอะไรบางอย่าง (X) มีจริงๆนั้น ควรหาหลักฐานมาสนับสนุนว่า X มีจริงๆ ไม่ใช่บอกว่าถ้าหาหลักฐานว่า X ไม่มีไม่ได้ แล้วแสดงว่า X คงมีตัวตน

บางคนบอกว่ามีการดลบันดาลจริงๆ ซึ่งคำถามที่เราต้องถามก็คือรู้ได้อย่างไรว่าเป็นการดลบันดาล และไม่ใช่ random chance หลักฐานเป็นอย่างไร คุณภาพของหลักฐานเป็นอย่างไร เราจะแบ่งแยกอย่างไรระหว่างผู้วิเศษกับนักมายากล

**สมมุติว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆ เราก็ควรประมาณผลกระทบ และความน่าจะเป็นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลบันดาลอะไรให้ ถ้าพบว่าโอกาสน้อยกว่าถูกหวย เราก็ไม่ควรไปหวังพึ่งอยู่ดี เพราะเราไม่อาจฝากความหวังว่าจะล้างหนี้สินด้วยเงินรางวัลจากหวยได้ อีกอย่างเราต้องระวังผู้วิเศษที่ได้ผลประโยชน์จากความเชื่อของเราด้วย

ความเชื่องมงายไม่ฟรีเพราะ มีต้นทุนทางโอกาส เวลา เงิน และชีวิต

No comments: