Thursday, October 25, 2007

สัมภาษณ์ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

...สารคดี : ตอนที่เป็น เสรีไทยท่านผู้ หญิงทำหน้าที่อะไรครับ
ท่านผู้ หญิงพูนศุข : ช่วงนั้น หน้าสิ่วหน้าขวานมากที่สุดเชียว ทำเนียบท่าช้างเป็น ที่บัญชาการของเสรีไทยที่มีนายปรีดีเป็น หัวหน้า พออยู่ มาวันหนึ่ง นายพลโตโจ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็มาเซ็นชื่อเยี่ยมที่ทำเนียบของนายปรีดี ผู้ สำเร็จราชการฯ แล้ว ก็เดินเข้า มาที่ศาลาริมน้ำ ซึ่งเป็นส่วน ที่พวกเสรีไทยใช้เป็น ที่ทำงาน โตโจคงอยากเห็นส่วน ที่เราอยู่ หมด น่ากลัวเหมือนกัน แต่โชคดีที่พวกญี่ปุ่นคงไม่ ระแคะระคาย ส่วน ฉันตอนนั้น ก็ช่วย ทำทุกอย่าง ช่วย นายปรีดีฟังข่าวติดตามสถานการณ์ต่างประเทศจาก วิทยุ อันที่จริงตอนนั้น ทางการห้ามฟังวิทยุสัมพันธมิตร ต้อง มีใบอนุญาตถึง ฟังได้...


คนไทยไม่ค่อยสนใจประวัติศาสตร์ เลยไม่ค่อยเรียนรู้บทเรียนจากอดีต ประวัติศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนก็ไม่ค่อยเข้าท่า เป็น propaganda ก็เยอะ

No comments: