Tuesday, May 15, 2007

รำลึกถึงคนดี

ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ เคยให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ไว้ครั้งหนึ่งว่า “นายปรีดีไม่เคยให้ของขวัญมีค่าแก่ฉันเช่นสามีหลายท่านกระทำกัน แต่ภายหลังวายชนม์ฉันค้นเอกสารได้พบพินัยกรรมที่นายปรีดีเขียนด้วยลายมือตนเอง ลงวันที่ 2 มกราคม 2509 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดฉัน จึงทำให้ฉันได้รับบำเหน็จตกทอดนายปรีดีเป็นเงิน 123,960 บาท ขณะนี้มีชีวิตอยู่ นายปรีดีได้รับบำนาญเดือนละ 4,132 บาท ดังนั้นฉันจึงได้รับบำเหน็จตกทอด 30 เท่าของบำนาญ เมื่อฉันรำลึกถึงความหลังคราใดก็รู้สึกซาบซึ้งที่นายปรีดีได้เสียสละและไม่เห็นแก่ตัว ให้ความไว้วางใจฉันอย่างเต็มที่ และอดภูมิใจไม่ได้ว่าเป็นภริยานักการเมืองที่มุ่งบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรโดยมิเคยฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือกอบโกยผลประโยชน์เพื่อตัวเองและครอบครัวเลย”

ถ้ามีโอกาส ลองเข้าไปดูเว็บสถาบันปรีดี พนมยงค์ นะครับ ลองดูความคิดเรื่องคอคอดกระเมื่อปี 2501 แล้วจะตกใจว่าราคากี่บาท

No comments: