Saturday, May 05, 2007

บทความแนะนำเรื่องการใส่พุทธศาสนาไว้ในรัฐธรรมนูญ

บทความเต็มอยู่ที่นี่ครับ (อย่าลืมซื้อเนชั่นสุดสัปดาห์เพื่อสนับสนุนหนังสิอพิมพ์ที่เข้าท่า)

ข้อความน่าสนใจ:

"ถ้า พูดตรงไปตรงมา เราไม่ มีศาสนาพุทธเป็น ศาสนาประจำใจ ดูจาก อาชญากรรม ดูจาก ปัญหาคอร์รัปชัน ความ รุนแรงใน ครอบครัว การพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์งมงาย ถ้า บัญญัติใน รัฐธรรมนูญจะ ทำให้ เรามองปัญหาผิดเป้า คือไปเรียกร้องแต่รัฐบาล เมื่อบัญญัติใน รัฐธรรมนูญแล้ว กฎหมายออกมาอย่างโน้นอย่างนี้ แต่ประชาชนยังไม่ได้ ทำอะไรเลย แค่เรื่องทำให้ วัดปลอดเหล้า รัฐบาลจะ ทำอะไรได้ ไหม ใน เรื่องนี้ อาตมาคิดว่าทำได้ น้อย เรื่องนี้เป็น เรื่องปกติมาก ที่วัดจะ มีการกินเหล้ากันใน เทศกาลผ้าป่า กฐิน งานวัด งานศพ ถามว่า รัฐ ตำรวจ จะ ทำอะไรใน เรื่องนี้ได้ ไหม ไม่ได้ นะ คนที่จะ ทำได้ คือพระและ ชุมชน แต่ตอนนี้ชุมชนอ่อนแอ พระก็ไม่ มีกำลัง"

"คือเรากลัวแต่ศาสนาอื่น แต่เราไม่ ตระหนักเลยว่า เราซึมซับวัตถุนิยม บริโภคนิยมมา แล้ว เวลานี้บริโภคนิยมเผยแพร่ไปทั่ว ปัญหาที่เป็น สิ่งคุกคามพุทธศาสนาไม่ใช่ ศาสนาอื่น แต่เป็น วัตถุนิยม ศาสนาจตุคามรามเทพ หรือ ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สะท้อนความ อยากจะ รวย อยากจะ มั่งมีมากๆ มีกูไว้ไม่ จน นี่คือคำขวัญของจตุคามรามเทพ"

"คนไทยอยากรวย และ นี่คือความไม่ พอเพียง นี่คือสิ่งที่ทำลายพรหมจรรย์ของพระสงฆ์ นี่คือสิ่งที่ทำลายคุณธรรมของคนไทย เรามีคอร์รัปชัน มีการฆ่ากัน ปล้นจี้กัน นี่คือบริโภคนิยม วัตถุนิยม ถามว่า ตรงนี้เราเห็นเป็น ปัญหาหรือ เปล่า ตรงนี้ไม่ใช่ ใครทำนะ เราทำกัน เอง ตรงนี้รัฐบาลช่วยได้ น้อย"

"ตอนนี้เรากำลังหวังทางลัด เหมือนคนที่อยากจะ รวย แต่ไม่ ทำงาน ได้ จตุคามรามเทพมาดีแค่ไหน ก็ไม่ มีทางรวยได้ อย่างแท้จริง คนที่เป็น ห่วงพระพุทธศาสนา ก็อยากได้ ทางลัด ยืมมือรัฐเข้า มาจัดการ แต่อาตมาคิดว่าไม่ได้ แก้ปัญหา เพราะ ว่าชาวพุทธเราตั้งแต่คณะสงฆ์ลงมา ปล่อยปละละเลยไม่ สนใจ เพราะ ฉะนั้น ถ้า เราไม่ ทำตรงนี้ แม้รัฐจะ ปรารถนาดีอย่างไร ก็ทำไม่ได้"

"อาตมาคิดว่า แทนที่จะ หันไปมองรัฐว่ารัฐควรจะ ทำอะไรบ้าง ควรถามตัวเองว่า เราชาวพุทธจะ ทำอะไรได้ บ้าง เป็น ไปได้ ไหม วัดที่มีเงินเยอะๆ หลายพันล้าน หมื่นล้าน จะ เผื่อแผ่ไปยัง วัดที่ยากจน ให้เขา มีการอบรมพระเณรให้ ดีขึ้น เมืองไทยเวลานี้ไม่ได้ ขาดเงิน ใน วงการคณะสงฆ์ไม่ได้ ขาดเงิน ไม่ จำเป็นต้องได้ เงินจาก รัฐแม้แต่สตางค์แดงเดียวก็ได้ เพราะ ว่าเงินทำบุญ เงินที่ได้จาก ญาติโยม มากมายมหาศาล"

"แต่เราไม่ แบ่งกัน เราไม่ได้ใช้ใน ทางที่ถูกต้อง คือเราไปสร้างวัตถุ แต่เราไม่ สร้างพระเณร เราไม่ใช้ใน การอบรมการศึกษาเยาวชน แล้ว พอมีปัญหา เราก็บอกว่า รัฐบาลช่วย หน่อย รัฐบาลต้อง เข้มแข็งกว่านี้ อาตมาคิดว่าตรงนี้เป็น การมองแบบไม่ ตรงจุด"

No comments: