Sunday, January 15, 2006

CorruptionWatch.net: Thailand's Corruption Info

CorruptionWatch.net: จับตากลโกง เปิดโปงคอร์รัปชัน

"เราต้องสอนเยาวชนว่า คนโกงเป็นคนที่ไม่มีเกียรติ ไม่ต้องยกมือไหว้หรือไปเคารพ หากเยาวชนคิดแบบนี้ได้ก็เป็นสิ่งดี หากผู้ปกครองของเขาไปโกงคนอื่นมาและเขาถูกเพื่อนๆล้อเลียน เมื่อเขาไปเล่าให้ครอบครัวฟัง ผู้ปกครองของเยาวชนคนนั้น จะรู้สึกโกรธและอับอายแทนลูกหลานของเขา และน่าจะยุติกระทำในสิ่งที่ลูกหลานไม่สบายใจที่ถูกล้อเลียน"
-คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา, จาก คอร์รัปชันกับข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มีเวบมาแนะนำครับ

พี่น้องชาวไทยช่วยกันอ่านและเผยแพร่หน่อยนะครับ
เราอาจมีความเห็นแตกต่างกันหลายเรื่อง
แต่เราน่าจะเห็นตรงกันว่าสมบัติของประชาชนชาวไทย ของแผ่นดินไทย
ไม่ควรให้คนเลวไม่กี่ตระกูลขโมยไปเก็บสะสม หรือร่วมมือกับต่างประเทศเข้ามายึดครอง
แล้วทำให้ประชาชนคนไทยเป็นประชาชนชั้นสอง ในแผ่นดินเกิดของตนเอง

Globalization & modernization ที่ทำให้ชาวโลกมีความสุขขึ้นนั้นเป็นสิ่งน่าสรรเสริญ
แต่ Globalization & modernization ที่ทำให้ชาวโลกส่วนใหญ่มีความทุกข์มากขึ้น
แล้วทำให้คนกลุ่มน้อยมีอำนาจมหาศาล แล้วเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์นั้น เป็นสิ่งชั่วช้า น่าละอายอย่างยิ่ง
การเอาสมบัติส่วนรวมไปเป็นของส่วนตัว เป็นสิ่งชั่วช้า น่าละอายอย่างยิ่ง
การเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ ที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ไม่รู้เท่าทัน เป็นสิ่งชั่วช้า น่าละอายอย่างยิ่ง
การทำตัวอย่างไม่ดี สอนลูกหลานให้ไม่มีจริยธรรม ไม่มีหิริ โอตตัปปะ นั้น เป็นสิ่งชั่วช้า น่าละอายอย่างยิ่ง

ความชั่วนั้น จะทำลายตัวเองในที่สุด แต่เราต้องรู้ทัน ต่อต้าน ต่อสู้ เปิดโปง
ธรรมะและปัญญาชนะความชั่วเสมอ แต่เราต้องไม่งอมืองอเท้า รอแต่โชคชะตา
ช่วยๆกันครับ
ขอบคุณครับ

No comments: