Friday, September 03, 2010

หนังสือแนะนำ (อีกแล้ว): i (ไอ)

หนังสือชื่อ "i" ครับ เป็นหนังสือเกี่ยวกับประโยคต่างๆในภาษาอังกฤษที่เริ่มต้นด้วยตัว "i" ครับ เขียนโดยคุณภูมิชาย บุญสินสุข


หน้าปกเขียนไว้ว่า "อยากพูดภาษาอังกฤษ เริ่มต้นตรงไหนดี ขอแนะนำให้เริ่มตรงนี้ ตัวไอ, ของไอ" ผมเห็นก็เลยหยิบขึ้นมาดู ปรากฎว่าเป็นหนังสือที่อ่านสนุกมาก

ยกตัวอย่างสักประโยค:


ตัวอย่างประโยคที่มีในเล่ม

ราคา 195 บาทเท่านั้นครับ


No comments: