Friday, September 03, 2010

สิ่งประดิษฐ์น่าสนใจ: ที่ดักหอยเชอรี่

ไปเห็นมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ที่ร้านกาแฟครับ เขาเข้าใจประยุกต์วัสดุเหลือใช้ และสังเกตธรรมชาติของหอยเชอรี่นะครับ กดภาพเพื่อดูภาพใหญ่เลยครับ

No comments: