Tuesday, April 07, 2009

บทความแนะนำเกี่ยวกับความสับสนของชาวเสื้อแดงกับการใช้คำว่าประชาธิปไตย

เรื่อง “ทักษิณ” คือ ประมุขผู้นำประชาธิปไตยไทย ?!? โดย ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ครับ ถ้าท่านรู้จักคนที่ไม่โง่หรือเลวแต่ได้รับข้อมูลด้านเดียวจากน.ช. ทักษิณนะครับ เอาบทความเต็มไปให้เขาพิจารณาดู

สรุปได้ดีมากครับว่า:

1. ทักษิณไม่ใช่สัญลักษณ์ของระบอบประชาธิปไตยอย่างแน่นอน
2. ทักษิณใช้การปกครองแบบ คณา+ธนา+เอกา+โจรา+อัตตาธิปไตยแล้วรวบยอดเป็นเผด็จการ
3. "แท้ที่จริง ความต้องการของ “ทักษิณ ชินวัตร” ในขณะนี้ คือ ต้องการให้ตนเองไม่ถูกยึดทรัพย์ 76,000 ล้านบาท และไม่ต้องติดคุก เท่านั้นเอง !"

...“ทักษิณ ชินวัตร” จะรังเกียจทหารหรือเผด็จการได้อย่างไร ในเมื่อตัวเขาเองร่ำรวยมาทุกวันนี้ ก็เพราะสัมปทานผูกขาดดาวเทียมที่ได้รับจากการวิ่งเต้นในสมัยเผด็จการทหาร รสช.

“ทักษิณ ชินวัตร” จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้อย่างไร ในเมื่อเขาได้ทำลายรัฐธรรมนูญ 2540 และทำลายประชาธิปไตย โดยแปลงมาเป็นเผด็จการผูกขาดด้วยน้ำมือตนเอง และตลอดชีวิตที่ผ่านมา เขาก็ไม่เคยปรากฏว่าได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยร่วมกับประชาชนเลย

“ทักษิณ ชินวัตร” จะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างไร ในเมื่อตัวเขาเองกระทำการในสิ่งที่ขัดแย้งกับคำพูดที่อ้างจงรักภักดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะการมุ่งโจมตีทำลายสถาบันองคมนตรี สถาบันศาล และสถาบันทหาร เสมือนพยายามลิดรอนกิ่งก้าน มือไม้ ตัดแขนตัดขา โค่นล้มหรือตัดทอนกำลังของสถาบันพระมหากษัตริย์...

No comments: