Thursday, September 11, 2008

จำนวนครั้งที่คนมาอ่านกระทู้เก่าพันทิพเป็น Power Law? (ภาค 2)

ผมเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากการทดลองครั้งที่แล้ว โดยข้อมูลใหม่อยู่ที่นี่

Plot ของเดือนนี้เป็นอย่างนี้:

เปรียบเทียบกับเดือนที่แล้ว (สีน้ำเงินคือเดือนที่แล้ว) พบว่า slope ตรงกลางๆ จะคล้ายๆกัน:

จำนวนครั้งการอ่านของเดือนนี้มากกว่าเดือนที่แล้วจึงทำให้สีแดงอยู่ข้างบน รวมถึงจำนวนกระทู้ที่ถูกอ่านของเดือนนี้ก็มากกว่าเดือนที่แล้ว (5,458  กระทู้  vs.  3,782 กระทู้) ทำให้สีแดงออกไปทางขวามือมากกว่า

ไว้ผมจะรอดูอีกสักเดือนแล้วเปรียบเทียบอีกที


No comments: