Tuesday, September 23, 2008

FAQ พันธมิตรและบทความอาจารย์ประเวศ วะสี

คำถามยอดฮิต(และคำตอบ) เกี่ยวกับการชุมนุมของพันธมิตร:
  1. พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมไม่รู้ต้องการอะไร? ทำไมเปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยๆ?
  2. นายสมัคร สุนทรเวช ก็ออกไปจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ก็อยากปรองดองด้วย ทำไมพันธมิตรฯ ถึงไม่ถอยบ้าง ไม่ออกจากทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นการถอยคนละก้าว?
  3. พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ทำไมเรียกร้องขัดแย้งกันเองและดูมั่วๆ ด้านหนึ่งจะพิทักษ์รัฐธรรมนูญ แต่อีกด้านจะต้องการเมืองใหม่ก็ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่หรือ?
  4. การชุมนุมทำให้ประเทศชาติเสียหาย ประเทศชาติได้ประโยชน์อะไร?
  5. ทำไมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ถึงได้มีไม้กอล์ฟ ไม้พลอง ไม้เบสบอล ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอาวุธไม่ใช่หรือ?
  6. ไหนว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นฝ่ายที่เคารพต่อกระบวนการยุติธรรม ทำไมแกนนำไม่มอบตัวสู้คดีกบฏ ทำไมทำตัวหนีคดีเหมือน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร?
  7. ทำไมพันธมิตรฯ ต้องบุกไปเอ็นบีที และมีอาวุธ ยาเสพติด?
  8. ทำไมต้องเข้าไปในทำเนียบรัฐบาล?
  9. การเมืองใหม่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย ใช่หรือไม่?
  10. เมื่อไหร่จะเลิกชุมนุม?
อีกอันโดยอาจารย์ประเวศ วะสี: การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดี โอกาสอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทย

No comments: