Saturday, July 05, 2008

วันนี้ SaiJai.net ได้ลงมติชนครับคุณนันทนา แสงมิตร นักข่าวจากมติชนเห็นโฆษณา SaiJai.net ที่ผมลงใน ASTV เลยโทรมาสัมภาษณ์ว่าใส่ใจคืออะไร ใช้อย่างไร มีประโยชน์อย่างไรครับ 

ปรากฏว่าลงหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์วันนี้ครับ

ต้องขอบคุณพ่อน้องรุจ และน้องต่ายที่ติดต่อมาบอกแต่เช้านะครับ

ขอโฆษณาระบบ "ตาวิเศษ" เลยก็แล้วกัน:

"ระบบตาวิเศษ คืออะไร?

No comments: