Sunday, January 06, 2008

1 กัป = กี่ปี เอ่ย

ย้ายไป http://witpoko.com/?p=448 แล้วครับ

4 comments:

Moss said...

ลืมคิดความกว้างของภูเขาหรือเปล่าครับ
เพราะว่าหินธรรมดาคงไม่ตั้งขึ้นไปสูงถึง 16 km
ได้หรอกครับ

DrRon said...
This comment has been removed by the author.
DrRon said...
This comment has been removed by the author.
Chokchai GeavpiniJ said...

ท่านทั้งหลายดีแล้วที่สงสัยในสิ่งเหล่านี้
ไม่ว่าจะเป็นคำว่ าอสงไขย กัป ซึ่งเป็นสำนวนเป็นคำอเนกสังขยา ....ตามนัยแล้ว คำเหล่าหมายถึงเป็น "เวลามาช้านาน" ซึ่งคนในสมัยนั้นเข้าใจถึงความหมายดีแต่คนในสมัยนี้หรือปัจจุบันไปยึดเอาติดกับตัวเลข ดังจะยกตัวอย่างเช่น คนนี้ใจกว้างอย่างกับมหสมุทร, งานกองเท่าภูเขาเหล่ากา เป็นต้น.

Cr.http://youtu.be/W4Vlrlwf6mI นาที่ที่27 เป็นต้นไป(หากฟังทุกตอนจะเข้าใจมากขึ้น)