Friday, March 11, 2011

ของวิเศษของชาวโลก

ถ้าไม่เห็นรูปหรือวิดีโอ เข้าไปดูที่เว็บ http://kostuff.blogspot.com/ นะครับ

ผมคิดเล่นๆเรื่อยๆว่าถ้ามนุษย์ต่างดาวมาพบชาวโลก เราจะมีอะไรโชว์เขาบ้าง คราวนี้ผมอยากเสนอของเหล่านี้ครับ:

1. Search engine ของ Google

สองอันแรกทุกคนคงเคยใช้กันแล้ว สำหรับ Khan Academy คุณ Salman Khan มานำเสนอว่าจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาอย่างไรดีครับดังนี้:ผมได้ทำการชักชวนผู้มีเงินมาใช้เงินอย่างเป็นประโยชน์ด้วยการสนับสนุนการแปล Khan Academy ไว้ใน blog post นี้ครับ

ตอนนี้มีคนเริ่มแปลเองบ้างแล้วครับ

No comments: