Tuesday, June 29, 2010

เรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่น


ธีธัช: ปะป๊าเห็นผมทอมหรือเปล่า (เพื่อนธีธัชชื่อทอมตัดผมทรงสกินเฮด)
ผม: เห็นแล้ว (วันนี้ผมเข้าไปสอนที่โรงเรียนธีธัช)
ธีธัช: ธีธัชจะตัดผมแบบทอม
ผม: เอาเลยลูก ปะป๊าก็ตัดแบบนั้นแล้วหัวปะป๊าก็ล้านแบบนี้เลย (ชี้หัวล้านของผม)
ธีธัช: ไม่เชื่อ (ทำหน้าลังเล)
ผม: อ้าว อย่างนี้ก็ต้องลองดู
ธีธัช: เดี๋ยวธีธัชดูหัวทอมก่อนดีกว่า ว่าล้านหรือเปล่า

ธีธัชเงียบไปสักพักแล้วหาเหตุผลมาสนับสนุนใหม่
ธีธัช: ปะป๊าเคยบอกว่าหัวล้านเพราะมีอะไรไปบอกเส้นผมให้หยุดยาว (ผมเคยสอนเด็กๆอนุบาลแล้วเคยพูดถึงรากผมและฮอร์โมนเพศชายที่บอกให้รากผมหยุดสร้างผม) ตัดผมมันจะไปบอกให้เส้นผมหยุดโตเหรอ ต้องรอดูนะ

No comments: