Saturday, October 03, 2009

สังฆราช = ?

มีข่าวทำบุญวันเกิดพระสังฆราชครบรอบ 96 ปีบนทีวี (จริงๆแล้วคำศัพท์ที่ถูกต้องควรจะเป็น วันคล้ายวันประสูติในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกครบ 96 พรรษา แต่ลูกผมได้ยินว่าข่าวเกี่ยวกับสังฆราชแล้วถาม ผมจึงใช้คำที่เด็กๆเข้าใจ)

ธีธัช: สังฆราชคืออะไรครับ
พ่อโก้: พระสังฆราชคือพระตำแหน่งสูงสุดในประเทศไทย
ธีธัช: (ทำหน้างงๆ)
พ่อโก้: พระสังฆราชเป็นหัวหน้าของพระไงล่ะ
ธีธัช: (ทำหน้างงๆ)
อากิ๊ก: พระสังฆราชมีสมณศักดิ์สูงที่สุด
ธีธัช: (ทำหน้างงๆ)
พ่อโก้: ถ้าเจไดคือพระ โยด้าคือพระสังฆราช
ธีธัช: อ๋อ

แต่วิกิพีเดียว่าไว้อย่างนี้นะครับ

ปล. ธีธัชอายุ 6 ขวบแต่ดู Star Wars ครบ 6 Episodes แล้ว แถมยังจำตัว Nute Gunray กับ Rune Haako ที่พ่อโก้จำไม่ได้ (แต่เคยเล่าให้ฟังจากหนังสือ Star Wars Encyclopedia) พ่อโก้ไม่รู้ว่าจะห่วงหรือภูมิใจดี

No comments: