Wednesday, October 29, 2008

July = 17กิ๊ก, Aug = 17กิ๊ก, Sep = 24กิ๊ก, Oct = 200กิ๊ก!!!


ผมดูปริมาณข้อมูลที่ผ่าน Server ทุกๆเดือนแล้วปรากฎว่าเดือนนี้ข้อมูลมากกว่าปกติหลายเท่าครับ  

83%ของปริมาณมาจากไฟล์ที่อ้างอิงจาก ภาพและคลิปเหตุการณ์ 7 ตุลา ที่ตำรวจยิงประชาชนบาดเจ็บล้มตายครับ (http://kostuff.blogspot.com/2008/10/7_16.html)  น่าจะเผยแพร่ได้กว่า 2,000 คน

ถ้ายังไม่ได้ดู เข้าไปดูแล้วบอกต่อนะครับ เป็นหน้าที่ของวิญญูชนที่ต้องช่วยกันต่อต้านความชั่วร้ายครับ ลูกหลานจะได้ไม่ถามว่าทำไมถึงส่งต่อสังคมเส็งเคร็งให้เขา

No comments: