Friday, October 31, 2008

ออกมาทีละตัว

คุณ BoringDays เขียน blog น่าสนใจไว้นะครับ เรื่องคนมาบอกว่าถ้ารักในหลวงให้กลับบ้าน

ผมก็มีความเห็นเหมือนกันว่าคนที่ออกมาพูดเขา either stupid or evil นะครับ

คนที่มีความเข้าใจมากกว่าเห็ด น่าจะเห็นได้ว่าการออกมาต่อต้านระบอบทักษิณโดยพันธมิตรนั้น ทำประโยชน์ในการต่อต้านความชั่วร้ายอย่างไร  และถ่วงเวลาไม่ให้รถไฟสยามวิ่งตกหน้าผาอย่างไร

ผมเบื่อพวกมือไม่พายเอาเท้ารานำ้มาก ไม่รู้ว่าพวกนี้โง่หรือชั่วกันแน่

No comments: