Monday, June 30, 2008

บทกวีคารวะ คคส.

วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ คตส. (คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ) จะทำงานนะครับ

คตส. เป็นองค์กรที่ทำงานด้วยความกล้าหาญ สุจริต และโปร่งใสตลอดเกือบสองปีที่ผ่านมา นับเป็นอาวุธสำคัญที่ต่อสู้กับความทุจริต ไม่ถูกต้องในบ้านเมืองเรา (สรุปงานของคตส. ที่นี่ และนี่ครับ)

ท่านเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้มอบบทกวีคารวะ คตส. ไว้ดังนี้ครับ:


๏ คารวะ คตส. ๏ 


๏ คารวะคณะท่านผู้หาญกล้า 
ถือคบไฟป้องฝ่ากลางห่าฝน 
บุกวิบากขวากหนามไม่จำนน 
กันดารแดนก็จะด้นแดนกันดาร 


๏ กลางเถื่อนถ่อยสำแดงแห่งทุรยุค 
ท่านได้ปลุกสัจธรรมความกล้าหาญ 
ที่ใดมีหยาบช้าส่ำสามานย์ 
ที่นั้นมีมือผสานเข้าค้านคัด 


๏ ยุคอภิมหาธนาธิปไตย 
เอาเงินเป็นบาตรใหญ่เปล่งไตรตรัส 
แข็งเท่าแข็งแกร่งเกินเอาเงินงัด 
พลิกอสัตย์เป็นสัตย์ทุสาระยำ 


๏โลกไม่มีหลักประกันให้คนกล้า 
คนอยู่หน้าจะต้องล้มต้องจมคว่ำ 
คือความจริงแจ่มชัดคือสัจธรรม 
กว่าแสนส่ำสาธารณ์จักหมดไป 


๏ คือนักรบผู้กล้าของแผ่นดิน 
ผู้ปักปิ่นตราชูกู้ยุคสมัย 
ฉีกหน้ากากกระชากม่านโจรจัญไร 
ให้คนได้รู้เหตุเห็นเท็จจริง 


๏ คารวะคณะท่านผู้หาญกล้า 
กลางฝนห่าก็ฝ่าหนอดทนยิ่ง 
ดอกไม้ใจล้านล้านใจประไพพริ้ง 
มอบเป็นมิ่งมงคลด้วยคารวะฯ 
...........................................  
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 
พฤ. ๒๖/๖/๕๑

No comments: