Monday, April 07, 2008

แก้ไขข้อมูลเรื่องน้ำผึ้ง

ผมเข้าใจว่าน้ำผึ้งออกมาจากก้นผึ้งและเราดื่มอึผึ้งทุกครั้งที่เราดื่มน้ำผึ้ง ผมเข้าใจอย่างนี้มาตั้งแต่อายุประมาณ 16

ปรากฎว่าข้อมูลนี้ผิด น้ำผึ้งไม่ใช่อึผึ้ง แต่เป็นอ้วกผึ้งต่างหาก

2 comments:

Moss said...

ความน่ากินมันจะเพิ่มขึ้น
หรือลดลงล่ะทีนี้

Ko Saipetch said...

ฮ่า ฮ่า เวลากินผมไม่คิดมากครับ ไม่งั้นคงกินอะไรไม่ได้อีกหลายอย่าง :-D