Thursday, December 13, 2007

เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.)

เราคงจะหวังให้รัฐบาลประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ (คือในชาตินี้) ปรับปรุงตัวให้เป็นแก่นสารไม่ได้ ดังนั้นประชาชนก็คงต้องต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเอง

องค์กรที่ผมอยากแนะนำวันนี้ก็คือ เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) ลองเข้าไปอ่านดูครับ สามารถรับสมัครรับข่าวสารได้ รวมถึงสมัครเป็นสมาชิกเพื่อมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อสิทธิของประชาชนธรรมดาอย่างเราด้วย

ถ้าไม่รู้จะอ่านอะไรก่อน ก็ลองอ่านอันนี้ดูครับ จะได้รู้ซึ้งถึงความหน้าไม่อายของพรรคที่ได้ทำ และจะทำความเสียหายระยะยาวต่อลูกหลานพวกเรา ไม่ยาวมากหรอกครับ จะได้ช่วยกันบอกเพื่อนๆว่าอะไรเป็นอย่างไร

No comments: