Thursday, February 10, 2011

หนังสือแนะนำ: Predictably Irrational และ พฤติกรรมพยากรณ์


Predictably Irrational ที่เขียนโดย Dan Ariely หรือฉบับแปลเป็นภาษาไทยที่เรียกว่า พฤติกรรมพยากรณ์ โดยคุณพูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ เป็นหนังสือที่น่าสนใจและอ่านสนุกมากครับ เนื้อหาเกี่ยวกับวิธีตัดสินใจที่ไม่ค่อยมีเหตุผลของคนทั่วๆไป ที่แพร่หลายจนเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของเราครับ นักการตลาดสามารถใช้ความไม่มีเหตุผลของเราเพื่อเพิ่มยอดขายหรือสร้างราคาและตลาดใหม่ๆเต็มไปหมดครับ

อาจารย์ป่านให้หนังสือ Predictably Irrational ผมนานแล้วครับ แต่พึ่งเห็นฉบับแปลภาษาไทยเลยมาพึ่งมาแนะนำ

Dan Ariely มีเว็บไซต์ของเขาด้วยครับ

No comments: