Sunday, April 11, 2010

หนังสือแนะนำ (อีกแล้ว): ฟิสิกส์ 6 บทสุดง่าย


เป็นหนังสือที่แปลมาจาก Six Easy Pieces ของ Richard P. Feynman นะครับ ราคา 190 บาทเท่านั้น

ใครก็ตามที่สนใจว่าธรรมชาติทำงานอย่างไรควรจะอ่านเล่มนี้ก่อนครับ ความจริงทุกคนที่เรียนวิทยาศาสตร์ควรจะอ่านก่อน ไม่งั้นจะสับสนว่าเรียนวิทยาศาสตร์ไปทำโจทย์หรือไปสอบเท่านั้นหรือ หนังสือมีหกบทที่คัดเลือกมาจากบทบรรยายของ Richard Feynman ที่สอนนักเรียนฟิสิกส์เมื่อนานมาแล้ว เนื้อหายังดีมากอยู่ครับไม่ล้าสมัย

2 comments:

Anonymous said...

Hello~Nice to meet you~..................................................

Anonymous said...

從人生中拿走友誼,猶如從生活中移走陽光........................................