Tuesday, June 30, 2009

หนังสือแนะนำอีกแล้วครับ


รู้ทันทักษิณ 5: สงครามกลางเมือง แม้ไม่มีแผ่นดินอยู่ก็ต้องรู้ทัน

หาซื้อได้ตามร้านหนังสือ และร้านหนังสือออนไลน์ทั่วไป เล่มละ 250 บาท 271 หน้า

หนังสือชุดนี้ออกมาห้าเล่มแล้ว ผมซื้ออ่านทุกเล่ม มีบันทึกและความเห็นประวัติศาสตร์มากมาย เล่มนี้มีเรื่องเหล่านี้ครับ ดูคนเขียนก็น่าอ่านแล้ว

คนอื่นเรียกนายกฯ แต่เราเรียกนักโทษ โดย น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ
สงครามอนารยชนของทักษิณ โดย พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร
เหลี่ยมหนา หรือบ้ากันแน่ โดย นพ. เกษม ตันติผลาชีวะ
กบฏอสัตยชน: ไม่ตาย ไม่จบ? โดย เปลว สีเงิน
ประเทศไทย แพ้ไม่ได้ โดย ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และ สันติสุข มะโรงศรี
ตำรวจไทยในสงครามประชาชน โดย ทวี สุรฤทธิกุล
รูัจักพันธมิตรฯ รู้ทันพิษคนเสื้อแดง โดย ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
จาก "นายกรัฐมนตรีของเรา" สู่ "นายกรัฐมนตรีของคนเสื้อแดง" : "ดีเอ็นเอระบอบทักษิณ" ยังไม่ตาย! โดย อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
Air War: สงครามสื่อ ในสงครามกลางเมือง โดย สุทิน วรรณบวร
การสอดแนมเฝ้าระวังกับสงครามกลางเมือง โดย ดร. พิรงรอง รามสูต
จากมหาสยามยุทธ สู่การเยียวยาฟื้นฟู โดย นพ. ประเวศ วะสี
ต้นไม้ประชาธิปไตย: จะโตหรือตายก็ด้วยไทยทุกคน โดย ดร. อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล

No comments: