Wednesday, November 05, 2008

การเมืองใหม่!!!

การเมืองใหม่ที่อเมริกานะครับ :-)   Barack Hussein Obama ชนะครับ

หวังว่าการเมืองใหม่เมืองไทยจะสำเร็จเร็วๆนี้

ไม่กี่วันก่อน เห็นนักโทษชายทักษิณโทรเข้ามาแล้วพูดว่า "แน่นอนครับ ท่านวีระครับ พี่น้องครับ ไม่มีใครนะฮะ ที่จะเอาผมกลับประเทศไทยได้หรอกครับ นอกจากพระบารมีที่จะทรงมีพระเมตตา หรือไม่ก็ พลังของพี่น้องประชาชนเท่านั้น จริงไหมครับ" ทำให้ผมคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาทันที

No comments: