Wednesday, July 27, 2011

แคลคูลัสของบาปบุญ???

ผมไปเจอเข้าครับ ทั้งเล่มมีบทสวดต่างๆที่บอกว่าถ้าสวดตามแล้วจะแก้ปัญหาแต่ละชนิดได้ ถ้าการสวดมนต์ แก้กรรม สะเดาะเคราะห์มันได้ผลจริง คนไม่น่าจะมีความทุกข์มากอย่างที่เห็นนะครับ ผมว่าการที่ของอย่างนี้แพร่หลายในสังคมบ้านเรามันคงชี้ให้เห็นถึงความสิ้นหวังและความไม่ใส่ใจแก้ไขปัญหาตามสาเหตุของแต่ละปัญหา หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์นะครับ ปัญหาก็เลยอยู่เหมือนเดิมหรือสะสมแย่ขึ้นไปอีก


ที่ติดตาผมจนต้องเอามาเล่าก็คือเจ้าตารางจำนวนบุญบาปนี่แหละครับ ผมว่ามันตลกดีที่เขากล้าเขียนแบบมั่นใจมากสำหรับความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ผมเคยเขียนไว้ที่ หวยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (หรือทำไมผมควรจะหยุดรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองไทย) และที่ เชื่อผิดๆ ซวยเพิ่มขึ้น ครับ

อย่าลืมว่าความเชื่องมงายไม่ฟรีเพราะ มีต้นทุนทางโอกาส เวลา เงิน และชีวิตครับ