Wednesday, April 25, 2007

Why Does Iron Kill Stars? ทำไมเหล็กถึงฆ่าดาวฤกษ์

Watch the video clip here.

สรุปภาษาไทย:

ดาวฤกษ์ส่องแสงได้เพราะน้ำหนักของดาวกดให้ธาตุเบาๆ (ไฮโดรเจน ฮีเลียม ... ดูตารางที่นี่) รวมตัวกันเป็นธาตุที่หนักขึ้น

เช่น H + H -> He (ไฮโดรเจน + ไฮโดรเจน กลายเป็น ฮีเลียม)

ปฏิกริยาเหล่านี้จะคายพลังงาน (นี่ก็คือ ระเบิดนิวเคลียร์ดีๆนี่เอง) ฉนั้นแรงระเบิดจะทำให้ดาวฤกษ์พองอยู่ได้ไม่ยุบตัวตามน้ำหนักของดาว และส่องแสงสว่างมากอย่างที่เราเห็น

ในตอนเริ่มต้นดาวฤกษ์มีแค่ไฮโดรเจนและฮีเลียม ไม่มีธาตุอื่นๆเลย แต่เมื่อเวลาผ่านไปธาตุที่หนักขึ้นเรื่อยๆก็จะถูกสร้างภายในดาวฤกษ์ด้วยการรวมตัวของธาตุเบาๆ

เราจะได้ธาตุหนักขึ้นเรื่อยๆ แต่จะเริ่มมีปัญหาเมื่อถึงธาตุเหล็ก เพราะการเปลี่ยนจากธาตุเหล็กให้เป็นธาตุที่หนักกว่าจะต้องใช้พลังงาน แทนที่จะคายพลังงาน

ดาวก็ไม่มีแรงระเบิดนิวเคลียร์ที่ทำให้ดาวพองตัวอยู่ได้ แล้วดาวก็จะหดตัวลงอย่างรวดเร็วจากการกดทับของน้ำหนักของตัวเอง

ถ้าดาวหนักมากพอ ความเร็วในการหดจะสูงพอที่จะทำให้เกิดปฎิกริยาอีกแบบที่ทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงทำให้ชิ้นส่วนของดาวกระเด็นไปไกลๆๆๆๆ การระเบิดนี้เรียกว่า Supernova

ถ้าดาวหนักมากเกินขีดหนึ่ง แรงระเบิดอันรุนแรงนั้นก็ยังไม่พอที่จะทำให้ชิ้นส่วนของดาวกระเด็น และดาวนั้นก็จะเป็นหลุมดำ

ข้อสังเกตุที่ผมชอบก็คือ

1. อะตอมทั้งหลายในร่างกายเรา ในต้นไม้ ในสัตว์ ในน้ำ หรือในเกือบทุกอย่างในโลก เคยอยู่ภายในดาวที่ตายไปและระเบิดเป็น supernova มาก่อน (ก่อนอะไร? ก่อนดวงอาทิตย์จะเกิด ดวงอาทิตย์เราค่อนข้างจะมีอายุน้อยที่ประมาณ 5 พันล้านปี จักรวาลน่าจะมีอายุประมาณ 1.3 หมื่นล้านปี (คุณอาจจะสงสัยว่าเรามีวิธีรู้อายุหลายวิธีไหม--คำตอบคือมีครับ))
2. เวลาเรามองดวงอาทิตย์ เรากำลังมองระเบิดนิวเคลียร์ขนาดยักษ์ ที่หนักเกินไปที่จะกระเด็นกระดอนไปทุกทิศทาง
3. ถ้าเราฉลาดพอที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เราจะไม่มีปัญหาขาดแคลนพลังงานเลย (หรือจนกว่าเราจะเริ่มหาทางจะเดินทางไปดาวอื่นๆ)

Sunday, April 15, 2007

The US's High Cost Of Killing (Iraqi Fighters)

I saw this headline: "US Forced to Import Bullets from Israel as Troops Use 250,000 for Every Rebel Killed" and I was trying to have some understanding of the magnitude of this stupendous number.

From the news, between 2002 and 2005, the US used 6,000,000,000 bullets in Iraq. This is almost one bullet per each person on earth, since there are about 6,500,000,000 people on Earth.

Assuming the weight of the bullet is 4 grams*, the total weight of bullets is 4 grams per bullet x 6 billion bullets = 24 billion grams, or 24 million kilograms, or 24,000 tons! or 20,000 Toyota Yaris!**

Assuming the bullet is very cheap at 10 cent each, it takes $25,000 or about one million baht to kill one Iraqi fighter. The actual cost is probably at least 2-3 times my estimate.

Now, of course, that was just the cost of bullets. There are other costs such as bombs, planes, tanks, fuels, personnel, food, etc. There is an estimate of the total cost of Iraq Invasion at the National Priorities Project ($400 billions+, or more than 14 million million baht.) Of course, there are various estimates as described here***, but the cost is at least in hundreds of billions of dollars or trillions of dollars.

If it costs this much to invade Iraq to control their oil, wouldn't it be cheaper just to bribe everyone (26 million) in Iraq and buy oil at a fair price? For each $100 billion, each Iraqi will receive approximately $4,000 which is about the per capital GDP ($3,600 in 2005.)

I told you, stupid & evil leaders are very harmful to the world. Lee Iacocca does not think there are any US leaders left in the White House though.

--- - ---- - ----- ---------
*Using the data from http://www.onlineconversions.com/weight.php,
http://en.wikipedia.org/wiki/.223_Remington, and
http://en.wikipedia.org/wiki/5.56_mm_NATO, to calculate the weight (and look up the performance) of each bullet.

**For comparisons, a small car like Toyota Yaris is about one ton each. A bigger car like Mercedes Benz E weighs about two tons.

***Just search Google for "cost of iraqi war" to see the various estimates.

Monday, April 09, 2007

Microsoft Is Dead, Or Not

Paul Graham* said, "Microsoft Is Dead."
Don Dodge said, "No, Microsoft is not dead."
Paul Graham replied, "Microsoft is dead, metaphorically."


Well, I suppose the "Microsof Is Dead" argument might be simpler to understand if we say that Microsoft is not likely to be relevant to the future innovation related to computing and the Web, but that would not be a good headline for an article, wouldn't it?

On the other hand, Don Dodge said that Microsoft is very strong financially and is in many emerging markets. He is incidentally the Director of Business Development for Microsoft's Emerging Business Team, so if he agrees with Paul Graham, Microsoft would definitely be dead.

As for me, my judgement is clouded by my anger at how mediocre Windows Vista is. My (over)reaction would be Microsoft is no longer relevant to the innovation, and thus I tend to agree with Paul Graham's claim.

I'm also known for being often wrong but never in doubt.

--- - ---- - ----- ---------
*Paul Graham is responsible for, among other things, raising awareness of applying Bayesian inference to the problem of email spam in his "A Plan for Spam" essay.